Kvadrant

rozlišovacia stránka

Kvadrant môže byť:

 • v geometrii:
  • jedna zo štyroch častí roviny, ktoré vzniknú, keď rovinu rozdelíme dvoma kolmicami, spravidla súradnicovými osami, pozri kvadrant (rovina)
  • jedna zo štyroch častí priestoru, ktoré vzniknú, keď priestor rozdelíme dvoma navzájom kolmými rovinami, pozri kvadrant (priestor)
  • štvrtina obvodu kružnice
  • štvrťkruh (=štvrtina kruhu)
 • v geografii:
 • v astronómii:
  • prístroj na meranie zenitových vzdialeností vesmírnych objektov, používaný v stredoveku, pozri kvadrant (astronómia)
  • súhvezdie, ktoré navrhol Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (1732 – 1807), pozri Kvadrant (súhvezdie)
 • vo vojenstve: prístroj na meranie uhlov v zvislom smere od nuly do 90°, pozri kvadrant (vojenstvo)
 • skrátene galaktický kvadrant (v Star Treku)

Pozri aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.