Kvadrant (astronómia)

Kvadrant je astronomický prístroj na meranie zenitových vzdialeností hviezd. Vyvinul sa z triquetra a používal sa v stredoveku. Kvadrant sa skladal z ramena s priezormi, ktoré sa otáčalo po štvrťkruhu s uhlovým delením a nastavovalo sa na meranú hviezdu. Často sa používali veľké kvadranty upevňované na steny (nástenný kvadrant). Pripevnením sa zvýšila ich presnosť a stabilita. Iný druh kvadrantu je tzv. azimutálny kvadrant. Otáča sa okolo zvislej osi so stupnicou na meranie azimutu. Merania polôh hviezd Tycha Braheho nástenným kvadrantom dosahovali presnosť až 1 uhlovú minútu.

Braheho kresba kvadrantu, ktorý postavil pri Augsburgu

Iné projekty

upraviť