Kvapalinové chladenie (spaľovacie motory)

Kvapalinové chladenie je spôsob chladenia spaľovacích motorov, pri ktorom sa teplo z ochladzovaných plôch odvádza prostredníctvom chladiacej kvapaliny. Veľmi často sa ako kvapalina používa voda (vtedy sa používa aj termín vodné chladenie), alebo voda v zmesi s inou látkou.

Bežné vyhotovenie jednookruhového chladenia s núteným obehom v automobile Peugeot 106
Schéma samoobežného chladenia
 • odparovacie chladenie - teplo sa odvádza odparovaním chladiacej kvapaliny, najčastejšie vody. Chladiaci okruh môže byť otvorený, vtedy je potrebné kvapalinu dopĺňať, alebo uzavretý s kondenzátorom odparenej kvapaliny.
 • obehové chladenie - chladiaca kvapalina obieha v uzavretom okruhu.
  • samoobežné - samočinné chladenie - prúdenie kvapaliny je zabezpečené len zmenou jej hustoty pri ohriatí.
  • chladenie s núteným obehom - prúdenie kvapaliny je zabezpečené čerpadlom.
   • jednookruhové
   • dvojokruhové
  • pretlakové chladenie - s pretlakom v okruhu chladiacej kvapaliny.
 • zmiešavacie chladenie - časť ohriatej kvapaliny (vody) sa vypúšťa a nahrádza sa chladnou.
 • prietokové chladenie - ohriata kvapalina (voda) trvalo odteká.
  • bez čerpadla
  • s čerpadlom

Pozri aj

upraviť
 • STN 09 0022.Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.