Kvapalina

skupenstvo, tekutá forma látky
(Presmerované z Kvapalné skupenstvo)

Kvapalina (iné názvy: kvapalné skupenstvo, kvapalná látka, tekutina, tekutá látka[1][2]) je tekutá forma látky a jedno zo skupenstiev, pri ktorom sú častice relatívne blízko pri sebe, ale nie sú viazané v pevných polohách a môžu sa pohybovať v celom objeme. Nestlačitelnosť kvapalín sa využíva v rôznych technických zariadeniach. Veľké a ťažké telesá sa zdvíhajú pomocou hydraulických zariadení, ktoré sú vyplnené kvapalinou.

Vonkajšie prejavy kvapalín

upraviť
 • kvapalné telesá nemajú svoj tvar, ale majú tvar podľa nádoby, v ktorej sa nachádzajú
 • kvapalné telesá majú vlastný objem
 • kvapalné telesá majú voľný, vodorovný povrch (hladinu)
 • kvapaliny tvoria kvapky (vďaka slabým príťažlivým silám medzi časticami)
 • kvapaliny sú ťažko stlačiteľné
 • elektrický prúd vo vodivých kvapalinách sa prenáša iónmi
 • teplo sa v kvapalinách môže šíriť prúdením
 • kvapaliny sa snažia zaujať čo možno najmenší povrch
 • sú tekuté
 • sú ľahko deliťeľné

Referencie

upraviť
 1. tekutina. In: Pyramída. s. 5564 (Poznámka: Uvedené ako odborný termín.)
 2. tekutina. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok IV. s – u. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964. 760 s. Dostupné online. S. 502.

Pozri aj

upraviť