Súradnice: 48°09′08″S 17°07′05″V / 48,152244°S 17,118086°V / 48.152244; 17.118086

Kvetná dolina (administratívne pred 1848 ako aj dočasne 1920; neadministratívne 19241929 Kvetné údolie; 1929 - 1931 Blumentál; od roku 1931 Kvetná dolina; po 2. svetovej vojne ľudovo Blumentál; nem. Blumenthal; maď. Virágvölgy) resp. Nové Mesto (administratívne 1848-1930 [s prestávkou 1920]; nem. Neustadt, maď. Ujváros; v nemčine a maďarčine od 1920 - 1930 Blumenthal a Virágvölgy) bola od 18. storočia do prvej polovice 20. storočia časť Bratislavy (1848 - 1930 5. obvod/okres). Táto historická časť s menom Nové Mesto nie je zhodná s dnešným bratislavským Novým Mestom, ktoré sa nachádza severovýchodnejšie.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie a budova spoločnosti Dell.
Vazovova ulica
Karadžičova ulica
Štefánikova ulica
Štefanovičova ulica

Dejiny upraviť

Kvetná dolina vznikla na mieste dnešnej Vazovovej ulice pravdepodobne začiatkom 18. storočia a potom sa rozširovala. Vzhľadom na nedostatok prameňov jej presný vznik nie je istý. V druhej polovici 18. storočia sa toto vonkajšie predmestie Bratislavy rozkladalo severovýchodne od predmestských palisád. Presnejšie severovýchodne od dnešnej Hlbokej cesty, Hodžovho námestia, Vysokej ulice, ulice 29. augusta vrátane Mlynských nív, ale okrem mestskej časti Trnávka. Koncom 19. storočia sa Kvetná dolina v dôsledky absencie domov v severnejšej oblasti končila v oblasti dnešného Račianskeho mýta a Trnavského mýta. Kvetná dolina sa označovala aj ako Nové Mesto. Tento názov do 18. storočia označoval iné, južnejšie územie a neskôr dlhší čas Kvetnú dolinu spolu s okolitými novými časťami mesta.

Ako administratívna jednotka sa Kvetná dolina výslovne spomína prvýkrát v roku 1840. Bratislava sa vtedy delila na tri časti: vnútorné mesto, vnútorné predmestia a vonkajšie predmestia Blumenthal. V roku 1848 v rámci nového členenia Bratislavy na päť častí tvorili vonkajšie predmestia samostatnú časť. Časť Blumenthal bola premenovaná na Neustadt. Po prvej svetovej vojne bola časť Neustadt premenovaná na Kvetnú dolinu. O niekoľko mesiacov neskôr bola Kvetná dolina premenovaná na Nové mesto. V nemčine sa v tom čase pre túto časť používalo meno Blumenthal. V roku 1930 bola Bratislava rozdelená na deväť okresov a historická administratívna časť Nové mesto zanikla. Ďalšia časť Bratislavy s rovnakým názvom Nové mesto vznikla v roku 1949 ako IV. obvod Bratislava-Nové mesto. Tento sa nachádzal severne od historickej časti Nové Mesto existujúcej do roku 1930.

Dominantou centra tejto historickej časti Bratislavy bol Kostol Nanebovzatia Panny Márie. V rokoch 193031 vystavali v miestach historického centra obytný a obchodný komplex Avion, pred ktorým bola do vybudovania autobusovej stanice Mlynské nivy stanica diaľkových autobusových liniek.

Ulice a námestia upraviť

Zdroje upraviť

  • Tivadar Ortvay: Ulice a námestia Bratislavy - Nové Mesto, Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT, 2007, 176 s. ISBN 8089218547

Iné projekty upraviť