Líška (rod živočíchov)

Líška je slovenský názov nasledujúcich rodov z čeľade psovité: