Laténska kultúra bola hlavná archeologická kultúra laténskej doby v strednej a západnej Európe zhruba od 500/450 pred Kr. až po prelom letopočtu (na Slovensku: 450/400 pred Kr. – prelom letopočtu/6/10 po n.l.). Pre územie tejto kultúry sú pojmy laténska kultúra, laténska doba a mladá železná doba zhodné. Je to kultúra Keltov, a tým aj prvá kultúra a doba v dejinách strednej Európy, pri ktorej nesporne poznáme etnicitu jej nositeľov. Pomenovaná je podľa náleziska La Tène vo Švajčiarsku.

Rekonštrukcia sídla z laténskej doby

Charakteristika upraviť

Keltské kmene obývali územie horného Rýna a Podunajska a na svojich výbojoch prenikali do oblastí antickej kultúry (poznatky antického sveta priniesli do Európy). Majú silnú vládnucu vrstvu bojovníkov a kňazov. Boli hutníci, kováči, najmä umeleckí remeselníci, využívali nové hmoty okrem bronzu a drahých kovov. V poľnohospodárstve používali železné radlice, kosy, rotačné mlynčeky na mletie zrna. Vyrábali nádoby na hrnčiarskom kruhu. Z tohto obdobia pochádza u nás prvá peňažná sústava (zlaté a strieborné keltské mince, spočiatku napodobenina gréckych). V 2. a 1. storočí pred Kr. budovali opevnené sídla, prvotné mestá (oppidá, napríklad bratislavské oppidum). Na prelome letopočtu sa rozvoj keltskej kultúry prerušil expanziou rímskeho impéria na sever a súčasnými posuvmi na juh germánskych kmeňov. Väčšina Keltov sa postupne uchýlila do novovzniknutých rímskych provincií (Noricum a podobne).

Periodizácia upraviť

Periodizácií je veľa. Uvedené sú príklady:

Podľa archeológa O. Tischlera (podľa spôn a mečov):

  • starší stupeň: ranolaténska spona s pätkou zahnutou späť
  • stredný stupeň: stredolaténska spona (spona so spojenou konštrukciou)
  • mladý stupeň: spony s rámcovým zachycovačom

Podľa prehistorika P. Reineckeho:

  • fáza A (500 – 400 pred Kr.)
  • fáza B (400 – 300 pred Kr.)
  • fáza C (300 – 100 pred Kr.)
  • fáza D (100 – prelom letopočtu)

Podľa P. Jakobstahla (podľa vývoja keltského umenia):

  • raný štýl (450 – 350 pred Kr.)
  • zrelá štýl = waldalgesheimský štýl (350 – 300 pred Kr.)
  • plastický štýl (nedá sa presne datovať)

Iné projekty upraviť

Zdroj upraviť