Latgalci alebo Latgali alebo Letgalovia sú etnografická skupina Lotyšov.

Dejiny Lotyšska
Rytier Rádu mečových bratov

Pôvodne žili na pravom brehu Daugavy, na sever od Selov. Prvýkrát sa ich meno spomína v Rižskej kronike v 11. – 12. storočí. Po celom ich území obyvatelia vytvorili malé štátiky typu kniežatstva, z ktorých najväčšie boli štáty Ersika, Konknese a Talava. Keďže sa územie Latgalov nachádzalo na strete obchodných ciest do Ruska, boli povinní platiť daň polackým a pskovským kniežatám.

Náboženstvo upraviť

Latgalci sa na rozdiel od ostatných Lotyšov vyvíjali na území, ktoré patrilo k Poľsko-litovskej únii, preto zostali verní rímskokatolíckej viere. Aj dnes sa líšia od prevažne luteránskych Lotyšov svojím rímskokatolíckym náboženstvom.