Lebková klenba alebo kalva (lat. calvaria) je časť lebky, ktorá vytvára zhora nad mozgom ochrannú klenbu. Tvoria ju nasledovné kosti:

Tieto sú vzájomne spojené švami:

Lebkovú klenbu tvoria vonkajšia a vnútorná vrstva kompaktnej kosti (lat. lamina interna et externa), medzi ktorými je uložená pórovitá, spongiózna kosť, nazývaná diploe. Na vnútornej ploche kalvy sú otlačky mozgových závitov a ciev.

V rámci embryonálneho (vnútromaternicového) vývoja osifikuje endezmálne (zjednodušene: povodne väzivový mezenchým sa mení na kosť).

Zdroje upraviť

  • KADLEC, Oskár. Slovenské lekárske názvoslovie. Bratislava : Asklepios, 2007. ISBN 978-80-7167-105-3.
  • HARNSBERGER, OSBORN, MACDONALD, ROSS. Diagnostic and Surgical Imaging Anatomy: Brain, Head&Neck, Spine. Salt Lake City, Utah : Amirsys, 2006. ISBN 1-9318-8430-7. Kapitola Scalp, Skull, Meninges. (po anglicky)