Legionela[1][2] (lat. Legionella) je rod baktérií z čeľade Legionellaceae. V starších systémoch bol jediným rodom tejto čeľade.

Legionella v UV žiarení

Sú to patogénne fakultatívne gramnegatívne baktérie. Do tohto rodu patria aj druhy spôsobujúce legionelózu (čiže buď legionársku chorobu alebo pontiacku horúčku), najmä druh Legionella pneumophila. Legionely možno ľahko zviditeľňovať strieborným farbivom.

Legionela sa bežne vyskytuje v rôznych prostrediach, Je známych minimálne 50 druhov a 70 sérotypov. Postranné reťazce v bunkovej stene nesú bázy zodpovedné za somatickú antigénnu špecifickosť týchto organizmov. Chemické zloženie reťazcov, tak z hľadiska súčastí, ako aj usporiadania sacharidov, určuje povahu antigénnych determinantov, ktoré sú základom sérologickej klasifikácie mnohých gramnegatívnych baktérií.

Rod Legionella získal svoj názov po júli 1976, podľa záhadného ochorenia, ktoré postihlo 211 osôb, z ktorých 34 zomrelo. Prepuknutie choroby bolo najskôr hlásené u osôb pôsobiacich v organizácii American Legion – asociácií amerických vojenských veteránov. Spomínaná organizácia sa zúčastnila na oslavách US Bicentennial (200. výročie udalostí, ktoré viedli k nezávislosti USA) vo Philadelphii. Epidémia choroby, ktorá vypukla práve v dňoch 200-ročného výročia podpísania Deklarácie nezávislosti, získala veľkú publicitu a spôsobila v USA veľké obavy. 18. januára 1977 bola ako pôvodca identifikovaná dovtedy neznáma baktéria, neskôr nazvaná Legionella.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Legionella na českej Wikipédii.

Ďalšie zdroje upraviť

  1. legionela. In: ŠALING, Samo et al. Veľký slovník cudzích slov 2000, S. 707
  2. ŠPALEKOVÁ, M. Legionelová infekcia, diagnostika a environmentálne riziko expozície. In: inVitro 2/2021 [1]