Lehotský potok (prítok Lutilského potoka)

Lehotský potok je potok na Strednom Pohroní, v západnej časti okresu Žiar nad Hronom. Je to ľavostranný prítok Lutilského potoka, meria 8,5 km a je tokom IV. rádu.

Pramení v západnom výbežku Kremnických vrchov, v podcelku Jastrabská vrchovina, na západnom svahu Vysokej hory (909,2 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 690 m n. m. Najprv tečie severojužným smerom, sprava priberá krátky prítok spod Trasľavého vrchu (798 m n. m.), následne zľava spod Pekla (855,8 m n. m.), preteká hornou časťou obce Janova Lehota, stáča sa na juhojuhovýchod a vstupuje do Žiarskej kotliny. Preteká celou obcou, zľava priberá krátky prítok z oblasti Východného poľa, na krátkom úseku tečie južným smerom a zľava priberá prítok (358,5 m n. m.) z oblasti Západného poľa. Potom pokračuje juhovýchodným smerom a severovýchodne od obce Lovčica-Trubín ústi v nadmorskej výške 317,1 m n. m. do Lutilského potoka.