Levita

rozlišovacia stránka

Levita môže byť:

  • v širšom zmysle príslušník kmeňa (rodu) Levi, v užšom zmysle len jeden z príslušníkov tohto kmeňa okrem členov (kňazskej) rodiny Árona, pozri pod Lévi (kmeň)
  • v katolíckej a evanjelickej cirkvi zastarane: pomocný kňaz


Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.