Lietanie (letectvo)

Lietanie alebo let je pohyb lietadla vo vzduchu bez dotyku so zemou.[1] V širšom zmysle zahŕňa aj pohyb lietadla po zemi počas vzletu a pristátia, v užšom zmysle sa letom rozumie „alebo istý časový úsek pohybu lietadla vo vzduchu alebo pohyb lietadla vo vzduchu od okamihu jeho odpútania od zeme pri vzlete do okamihu dosadnutia pri pristátí“.[2]

Boeing 787-8 Dreamliner počas letu, pred pristátím na Letisku Londýn-Heathrow

ReferencieUpraviť

  1. let. In Malá československá encyklopedie. III. svazek, I – L.1. vyd. Praha : Academia, 1986. s. 778.
  2. II - 322 Let. In NEDELKA, Milan a kol. Slovenský letecký slovník : terminologický a výkladový. Bratislava : Magnet-Press Slovakia, 1998. 494 s. ISBN 80-968073-0-7, s. 78.