Lipa európska

rozlišovacia stránka

Lipa európska (lat. Tilia europaea) môže byť:

 • staršie (aj u Linného): druh lipy zodpovedajúci v dnešných systémoch druhom lipa malolistá, lipa veľkolistá a lipa obyčajná, ľudové synonymum: lipa, pozri lipa malolistá, lipa veľkolistá, lipa obyčajná
 • novšie: lipa obyčajná (t.j. druh lipy, ktorý je hybridom lipy malolistej a veľkolistej), pozri lipa obyčajná

ZdrojeUpraviť

 • Dr. Kresánek [online]. drkresanek.sk, [cit. 2020-11-10]. Dostupné online.
 • Dr. Kresánek [online]. drkresanek.sk, [cit. 2020-11-10]. Dostupné online.
 • LINNAEUS C.: Species plantarum, t. 1, 1753, S. 514 [1]
 • HAYNE F. G.: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse, wie auch Solcher, welche mit ihnen Verwechselt werden Können, 3. Band, 1813, položky 46, 47, 48 [2]
 • HEGI, G. Illustrierte Flora von Mittel-Europa. 5 Band. 1 Teil. Dicotyledones (3. Teil), 1925. S. 437, 446, 452
 • Ferdinand Ludwig STRUMPF. Allgemeine Pharmakopöe nach den neuesten Bestimmungen, etc. [s.l.] : [s.n.], 1861. 1124 s. S. 214.
 • lipa. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok II L – P. Bratislava : Veda, 2006. 1065 s. ISBN 80-224-0900-6. S. 71.
 • lipa. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 • TILIA ×EUROPAEA L. – lípa evropská / lipa európska [online]. botany.cz, [cit. 2020-11-10]. Dostupné online.
 • Tilia ×europaea L. GRIN-Global [online]. npgsweb.ars-grin.gov, [cit. 2020-11-10]. Dostupné online.
 • Species Details : Tilia vulgaris Hayne [online]. catalogueoflife.org, [cit. 2020-11-10]. Dostupné online.


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.