Listeň alebo hypofyl (bractea) je metamorfovaný (premenený) list, z ktorého pazuchy vyrastajú kvety alebo vetvy súkvetia. Často sa významne líši od podoby, ktorú majú bežné fotosyntetizujúce listy daného rastlinného druhu. Listene sa nevyskytujú pri každom rastlinnom druhu.

Na tomto obrázku lipy si môžete všimnúť listene, čo sú dlhé svetlé lístky, ktoré sa tu pridružujú ku každému kvetu (plodu)

Listeň možno rozdeliť na:

  • adosovaný - listeň na bočnom konári postavený chrbtom k hlavnej osi (jednoklíčnolistové rastliny)
  • podporný - v jeho "pazuche" vyrastá púčik
  • tulcovitý - listeň na báze súkvetia (rod Allium)

Zdroje upraviť

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Listen na českej Wikipédii.
  • Terminologický slovník biológie rastlín [online]. Katedra botaniky a genetiky FPV UKF Nitra, [cit. 2013-03-26]. Dostupné online.