Súkvetie (alebo skôr zastarano alebo nesprávne [bohemizmus] kvetenstvo[1][2][3][4]) je súbor kvetov na spoločnej stonke, opak jednoduchého kvetu. Súkvetia sa rozdeľujú podľa viacerých kategórií a spoločných resp. odlišných znakov, uvedených nižšie.

Listeň (lat. bractea)Upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Listeň

Koncový kvetUpraviť

NeurčitýUpraviť

UrčitýUpraviť

FylotaxiaUpraviť

Podobne ako u listov, kvety môžu byť usporiadané na stonke podľa rôznych vzorov.

MetatopiaUpraviť

Metatopia je rozmiestnenie orgánov rastiliny mimo ich bežne očakávaného umiestnenia. Metatopia sa bežne vyskytuje u súkvetí s nerovnakou rýchlosťou rastu.

OrganizáciaUpraviť

Jednoduché súkvetiaUpraviť

Neurčité (racemózne)Upraviť

Určité (cymózne)Upraviť

Zložené súkvetiaUpraviť

OstatnéUpraviť

ReferencieUpraviť

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku inflorescence na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).
  • Terminologický slovník biológie rastlín, Katedra botaniky a genetiky FPV UKF Nitra http://www.kbg.fpv.ukf.sk/slovnik/
  1. kvetenstvo. In: Krátky slovník slovenského jazyka
  2. HORECKÝ, J. et al. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda, 1989, S. 93
  3. kvetenstvo. In: Slovník súčasného slovenského jazyka A–G, H-L, M-N, 2006, 2011, 2015 dostupné online
  4. kvetenstvo. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 180.