Figa

rozlišovacia stránka

Figa môže byť:

 • v botanike:
  • a) súplodie (prípadne aj príslušné súkvetie) u rastlín rodu figovník (lat. Ficus), resp. v užšom zmysle len u figovníka obyčajného (Ficus carica) (Spomínané súplodie sa odborne nazýva sykónium [pričom ale niektoré zdroje ako sykónium označujú len - resp. aj - súkvetie, ktoré súplodiu predchádza]; vyskytuje sa okrem u rodu figovník aj u niektorých ďalších rodov z čeľade morušovité; má podobu dužinatej „banky“, ktorá má vnútri v dutine početné plody [resp. kvety].), b) v užšom ponímaní len takéto súplodie, ak je jedlé (teda ide o druh ovocia), čiže najmä okrem kaprifigy (Ficus carica sylvestris)[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14], pozri pod sykónium a figovník (resp. figovník obyčajný)
  • hovorovo: strom z rodu figovník, najmä figovník obyčajný [10][15], pozri figovník a figovník obyčajný
 • expresívne: nič[16]
 • druh gesta rukou, pozri figa (gesto)
 • v geografii:
 • priezvisko, napr.:

FIGA môže byť skratka:

Zdroje upraviť

 1. ostiole; syconium. In: BEENTJE, Henk; CHEE, Martin. Flora of Tropical East Africa - Glossary (2003). Boca Raton, FL : CRC Press, 2014. 368 s. ISBN 978-1-4822-8380-8. S. 57, 86.
 2. KUNTE, Libor; ZELENÝ, Václav. Okrasné rostliny tropů a subtropů. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. 224 s. ISBN 978-80-247-6693-5. S. 167.
 3. Rosales - Characteristic morphological features [online]. Encyclopædia Britannica, [cit. 2019-03-29]. Dostupné online.
 4. Ficus. In: HALEVY, Abraham H. Handbook of Flowering Volume VI. Boca Raton : CRC Press, 1989. 776 s. ISBN 978-0-8493-3916-5. S. 331.
 5. Inflorescence Terminology (Part 2) [online]. palomar.edu, [cit. 2019-03-29]. Dostupné online. Archivované 2019-03-29 z originálu.
 6. SIMPSON, Michael G. Plant Systematics. [eBook] Burlington : Academic Press, 2010. 752 s. ISBN 978-0-08-092208-9. S. 492.
 7. ČEPIČKA, I. et al. Mutualismus - vzájemně prospěšná symbióza. Biologická olympiáda 2007 - 2008, 42. ročník přípravný text pro kategorie A, B. Praha: Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR - Ústřední komise Biologické olympiády, 2007. S. 54 [1]
 8. figa. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6. Zväzok 4. (Eh – Gala). ; figovník. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6. Zväzok 4. (Eh – Gala).
 9. figa. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 162.
 10. a b figa. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok A – G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
 11. HUDEC, Andrej. sykónium [online]. kbg.fpv.ukf.sk, [cit. 2019-03-29]. Dostupné online.
 12. Flóra Slovenska. Ed. Kornélia Goliašová, Eleonóra Michalková. Zväzok V/3. Bratislava : Veda, 2006. 342 s. ISBN 80-224-0922-7. S. 56.
 13. figovník; morušovité. In: Pyramída
 14. morušovité. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 314.
 15. fig. In: Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM (v. 4.0). Oxford University Press, 2009, ISBN ISBN 978-0-19-956383-8.
 16. nič. In: PISÁRČIKOVÁ, Mária, et al. Synonymický slovník slovenčiny. 3. nezm. vyd. Bratislava : Veda, 2004. 998 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0801-8.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.