Literárny týždenník

Literárny týždenník je slovenské kultúrno-spoločenské periodikum, ktoré vzniklo ako týždenník už v roku 1988. Do roku 1990 vychádzal Literárny týždenník ako časopis Zväzu slovenských spisovateľov, odvtedy vychádza ako časopis Spolku slovenských spisovateľov. V súčasnosti vychádza formou dvojčísel v dvojtýždennej periodicite.

Pôsobenie Literárneho týždenníka na sklonku socializmu bolo najvýznamnejším mediálnym ohlasovateľom budúcich zmien v spoločnosti. Začali sa v ňom otvárať dovtedy tabuizované témy a uverejňovať proskribovaní a v podstate zakázaní autori ako Svetoslav Veigl a i.

Šéfredaktori: Vincent Šabík (1988 – 1990), Ľuboš Jurík (1990 – 1991), Pavol Števček (1991 – 1995), Ján Majerník (1995 – 1996), Peter Holka (1996 – 1999), Jozef Bob (1999 – 2010), Pavol Janík (2010 – prvý polrok 2013), Pavol Dinka (druhý polrok 2013 – poverený zostavovaním), Štefan Cifra (2014 – 2015), Pavol Dinka (2016 – 2018). V súčasnosti je šéfredaktorom Literárneho týždenníka Štefan Cifra (od 2019), redakciu tvoria: Pavol Dinka, Dušan Mikolaj a Igor Válek. Predsedom redakčnej rady je Jaroslav Rezník st., jej členom je aj zakladajúci šéfredaktor časopisu Vincent Šabík.

Externé odkazy upraviť