Litometeor

Litometeor je meteor, v meteorologickom zmysle, ktorý pozorujeme v atmosfére. Litometeory sú pevné častice (nie ľadu), ktoré sa dostali do atmosféry. Medzi litometeory patrí dym, prach a piesok, ďalej tiež prachové búrky, pieskové búrky a prachové a pieskové víry.

Pozri ajUpraviť