Logika vzťahov

Logika vzťahov (teória relácií) je časť matematickej logiky, skúmajúca vzťahy.

Je jedno z najrozvinutejších odvetví matematickej logiky, v ktorom sa rozpracúva extenzionálne chápanie vzťahu čiže pojem relácie. Teoria relácií skúma štruktúru vzťahu, jeho vlastnosti a rozpracúva kalkul relácií, resp. zákony, ktorými sa riadia operácie umožňujúce z daných relácií tvoriť iné relácie.

Teoriu relácií pôvodne rozpracoval Augustus De Morgan, Charles Sanders Peirce a Ernst Schröder.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.