Relácia

rozlišovacia stránka

Relácia môže byť:

 • všeobecne:
  • vzťah, pomer objektov, javov, pojmov a podobne
  • hlásenie, oznámenie; podanie; podoba správy
 • v médiách: vysielanie vôbec alebo základná jednotka programu vysielaného v rozhlase alebo v televízii, pozri relácia (vysielanie)
 • v jazykovede: vzťah medzi jazykovými jednotkami, pozri relácia (jazykoveda)
 • v logike a filozofii: pozri relácia (filozofia)
 • v matematike:
 • v informatike:
  • v relačnom modeli dvojrozmerná tabuľka na uloženie hodnôt atribútov množiny entít, pozri relačný model
  • v interaktívnych a transakčných systémoch jedna elementárna akcia používateľa systému spočívajúca v zadaní požiadavky a prevzatí výsledku, po anglicky session, pozri relácia (session)
  • znaková relácia
 • v železničnej doprave: dopravný spoj medzi dvoma stanicami, kombinácia dvoch staníc
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.