Logografia

rozlišovacia stránka

Logografia môže byť:

  • písanie (komunikovanie) pomocou logogramov alebo logografického písma (v ktoromkoľvek význame), pozri logogram alebo logografické písmo
  • logografické písmo (v ktoromkoľvek význame)
  • (dnes nepoužívaná) metóda zapisovania hovoreného jazyka, ktorá mala nahradiť stenografiu a spočívala v striedavom zapisovaní viacerými osobami, pozri logografia (stenografia)
  • činnosť logografov, teda dejepisectvo prvých gréckych dejepiscov, pozri pod logograf (história)

Poznámka

upraviť

V anglicky hovoriacich krajinách je logografia aj synonymum logotypie.

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.