Lokalizácia

rozlišovacia stránka

Lokalizácia môže byť:

  • priradenie/nájdenie miesta, umiestňovanie, umiestnenie
  • poloha, lokalita, miesto, umiestnenie
  • obmedzenie na určité miesto
  • v softvéri: prispôsobenie softvéru miestnemu prostrediu, pozri internacionalizácia a lokalizácia
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.