Internacionalizácia a lokalizácia

V informatike je Internacionalizácia a lokalizácia prispôsobovanie počítačových programov pre rôzne prostredie, hlavne iné národnosti a kultúry. Internacionalizácia je proces zabezpečenia toho, že aplikácia je schopná sa prispôsobiť sa miestnym požiadavkám, napríklad zabezpečenie správneho zobrazovanie miestneho písma. Lokalizácia je proces prispôsobovania programu, tak aby bol čo najviac kompatibilný s daným locale, tým zobrazované texty budú v miestnom jazyku a budu použivané miestne zvyklosti pre zobrazovanie, napríklad miestne zvyklosti pre fyzikálne jednotky.

Operačný systém lokalizovaný do taliančiny

Internacionalizácia a lokalizácia sa zameriava hlavne na:

 • Jazyk
  • Počítačovo kódovaný text
   • Abeceda/Písmo: rôzne číselné systémy, písanie z ľava do prava alebo z prava do ľava. Najnovšie programy používajú štandard Unicode, ktorý rieši veľa problémov so znakovými kódovaniami.
   • Gramatika, variácie toho istého jazyka v rôznych krajinách.
  • Grafická reprezentácia textu (tlačené publikácie, online obrázky obsahujúce text)
  • Hovorený jazyk (Audio)
  • Titulky k filmu a videu
 • Formát dátumu/času. Taktiež používanie rôznych kalendárov
 • Formátovanie čísiel (desatinný oddeľovač, oddeľovanie číslic)
 • Časové pásma
 • Mena
 • Obrazy a farby: otázky zrozumiteľnosti a kultúrnej vhodnosti obrazov a farieb
 • Mená a tituly
 • Vládou prideľovaná čísla: čísla sociálneho poisťovania v USA, rodné čísla, čísla občianskych preukazov a pasov
 • Telefónne čísla, adresy a medzinárodné poštové čísla
 • Fyzikálne jednotky
 • Formát papiera
 • Ďalšie hľadiská výrobku, alebo služby, ktoré musia spĺňať zákonné nariadenia, predpisy.

Rozdiel medzi internacionalizáciou a lokalizáciou je drobný ale dôležitý. Internacionalizácia je prispôsobovanie programov pre potenciálne použitie kdekoľvek na svete, lokalizácia je pridávanie vlastnosti pre použitie jedného konkrétneho locale. Tieto procesy sa navzájom doplňujú a musia byť kombinované pre splnenie cieľu globálne fungujúceho systému. Lokalizácia zahrňuje:

 • Preklad
 • Národné variácie v jazyku
 • Podpora pre určité skupiny jazykov (napríklad východoázijské jazyky)
 • Miestne zvyklosti
 • Miestny obsah
 • Symboly
 • Abecedné usporiadanie
 • Estetika
 • Kultúrne hodnoty