Kalendár

rozdelenie času do väčších celkov podľa zvolených, spravidla astronomických kritérií

Kalendár je rozdelenie času do väčších celkov podľa zvolených, spravidla astronomických kritérií súvisiacich s obehom Mesiaca okolo Zeme (mesiac) a Zeme okolo Slnka (rok).

Najstarší známy kalendár vznikol v Egypte v 4. tisícročí pred Kr. V Číne sa vytvorenie kalendára pripisuje cisárovi Fu simu. Mayovia používali špecifický mayský kalendár. V staroveku sa roky často počítali podľa vlády panovníkov. V Grécku sa počítali od prvých olympijských hier, čiže 776 pred Kr. V Ríme sa roky počítali od založenia mesta Rím (ab urbe condita), čiže od 753 pred Kr. Pre Arabov je to od roku 622, čiže od Hidžry.

V Európe sa roky počítajú od narodenia Ježiša Krista. Toto počítanie zaviedol mních Dionysius Exiguus okolo roku 532. V roku 1582 sa začal používať gregoriánsky kalendár, predtým sa používal juliánsky kalendár.

Pozri aj

upraviť

Literatúra

upraviť
  • KOTULOVÁ, Eva: Kalendář, aneb Kniha o věčnosti a času. Praha : Svoboda, 1978. 192 s. [populárno-náučná kniha o meraní času u rôznych národov v rozličných historických epochách]
  • VALACHOVIČ, Pavol: Rímsky kalendár : Od lunárneho k solárnemu roku. In: Historická revue, roč. XXXI, 2020, č. 3, s. 32 - 36.

Externé odkazy

upraviť