Lucius Calpurnius Piso Frugi

Lucius Calpurnius Piso Frugi bol rímsky historik, predstaviteľ analistickej historiografickej školy, a politik.

V roku 149 pred Kr. zastával úrad tribúna, v roku 133 pred Kr. dosiahol konzulát a roku 120 pred Kr. úrad cenzora.

Calpurnius Piso Frugi autorom siedmich kníh dejín Ríma od jeho založenia do Pisónových čias. Livius ho považuje za menej hodnoverného autora ako Fabia Pictora, pretože Piso má tendenciu moralizovať, dejiny idealizovať a podlieha tendenčnosti. Podľa nemeckého historika Bertholda Niebuhra bol Piso Frugi prvý, kto zaviedol do rímskeho dejepisectva systematicky podvrhy. Ζ Pisonovho diela sa zachovali iba zlomky, ktoré prezrádzajú jednoduchý štýl.