Luteránska evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike

Luteránska evanjelická cirkev augburského vyznania v Českej republike (LECAV) (po česky: Luterská evangelická církev augburského vyznání v České republice, po poľsky: Luterański Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej) je druhá najväčšia luteránska cirkev na území Česka. Pôsobí na Těšínsku v Moravskosliezskom kraji a v Prahe. Vznikla v roku 1995 oddelením sa od Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. kvôli vnútrocirkevným konfliktom ohľadom poňatia cirkevného života a vyrovnávaním sa s kominunistickým režimom. Združuje veriacich poľskej aj českej národnosti.

Lutherova ruža - symbol luteránskych cirkví

Od roku 1996 vydáva časopis Evangelík – Ewangelik.

História upraviť

LECAV vznikla v dôsledku rozdelenia Sliezskej cirkvi evanjelickej augsburského vyznania na dve cirkvi. Po nežnej revolúcii bol biskup Wilhelm Stonawski a ďalší členovia vedenia SCEAV kritizovaní početnou skupinou členov cirkvi, ktorá svoje požiadavky otvorene vyjadrila v januári roku 1991 vo "Výzve na očiste vo vedení SCEAV" , v ktorej požadovala odstúpenie biskupa a jeho námestníka. Vytýkala im spoluprácu s komunistickým režimom (biskup Stonawski bol spolupracovníkom ŠtB  ), záporný postoj k udalostiam v novembri 1989, pomalosť v prístupe k rehabilitácii v minulosti postihnutých členov cirkvi a nezrovnalosti v hospodárskych záležitostiach. Vedenie cirkvi túto kritiku odmietalo, takže konflikt sa vyostril tak, že sa dňa 16. marca 1991 zišiel v Třanoviciach mimoriadnú synodu, ktorá na návrh predsedu právno-disciplinárnej komisie odvolala z funkcií biskupa a jeho námestníka a do čela cirkvi zvolil ďalšieho spolupracovníka ŠtB Vladislava Voľného . Uznesenie třanovického synody potvrdil ďalší mimoriadny synoda sa konal 15. novembra 1991 v Českom Těšíne. Odvolaný biskup a časť členov cirkvi mimoriadnú synodu neuznávala, zvlášť keď bol do čela cirkvi zvolený Vladislav Volný. V cirkvi pretrvávali konflikty. Tie mali okrem príčin personálnych tiež zdroj vo strete prebudeneckej ( evanjelikálnej ) spirituality  sa spiritualitou tradičnou.

Rozkol vo SCEAV bol nakoniec vyriešený tak, že odporcovia evanjelikalizmu aj nového vedenia cirkvi sa rozhodli SCEAV opustiť. Niekdajší vedenie SCEAV potom založilo novú cirkev, ktorá bola Ministerstvom kultúry ČR zaregistrovaná dňa 19. januára 1995 pod názvom Luterská evangelická církev augsburského vyznání v České republice. Oficiálne stanovisko LECAV k tejto záležitosti znie takto: Pre nezhody a nelegitímne riešenie závažných náboženských, personálnych a ďalších problémov v Sliezskej cirkvi evanjelickej av po roku 1989 zhruba 12 tisíc dospelých členov tejto cirkvi bolo nútených v zmysle zákona 161/1992 Zb. požiadať štátne orgány v roku 1994 o registráciu, ku ktorej potom došlo na Ministerstve kultúry 19. januára 1995. Týmto vznikla LECAV.

Nová cirkev mala spočiatku 4 zbory na Těšínsku , neskôr k nim pribudol novozaložený zbor v Prahe . Cirkev zostávala spočiatku stranou ekumenických aktivít. V roku 2008 otvorila svoje centrum v Bystřici nad Olší.

Učenie upraviť

Základom učenia LECAV je Biblia zložená zo Starého a Nového zákona. Biblia je vykladaná v súlade s Knihou svornosti (Augsburské vyznanie, Apológia Augsburského vyznania, Šmalkaldské články, Malý katechizmus, Veľký katechizmus, Traktát o primáte a moci pápeža, Formula svornosti). LECAV má aj svoju Ústavu a podporuje ekumenické vzťahy na miestnej aj republikovej úrovni. LECAV vyznáva Apoštolské, Nicejsko-carihradské a Atanaziánske vyznanie.

Organizácia upraviť

LECAV má podľa vlastných údajov 18 500 členov, avšak v sčítaní obyvateľov sa ku nej prihlásilo len 5 412 osôb. Má 5 zborov a 4 kazateľské stanice. V cirkvi slúži 10 duchovných. LECAV má episkopálno-synodálne zriadenie. Súčasným biskupom je Věslav Szpak.

Aktivity upraviť

Okrem nedeľných bohoslužieb v zboroch prebiehajú tiež nedeľné školy a počas týždňa biblické hodiny, výučba konfirmandov, stretnutia mládeže, stretnutia žien, skúšky speváckeho zboru, organové koncerty a ďalšie akcie. Farári a katechétky vyučujú na školách náboženstvo.

Biskupi upraviť

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť