Lyotov filter

Lyotov filter je úzkopásmový filter zložený z mnohých kremenných doštičiek, medzi ktorými sú polarizátory s rovnobežnými polarizačnými rovinami.

Kremenné doštičky sú vybrúsené rovnobežne s optickou osou kryštálu a sú pootočené o 45° vzhľadom na polarizačné roviny. Každá nasledujúca doštička má dvojnásobnú hrúbku predchádzajúcej. Voľbou hrúbky doštičiek možno zhotoviť filter pre určitú spektrálnu čiaru alebo pre niekoľko čiar. Lyotov filter so šírkou 0,05 nm v Hα sa používa pri sledovaní slnečnej chromosféry. Širšie filtre sa používajú na pozorovanie protuberancií a koróny.

Encyklopédia astronómieTento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.