Optická os je priamka spájajúca stredy krivosti lámavých plôch; guľových plôch pri šošovke, stred krivosti a vrchol pri zrkadle. Pri vycentrovanom ďalekohľade optická os objektívu i okulára musia ležať v jednej priamke, ktorou je optická os ďalekohľadu.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.