Okulár je šošovka alebo sústava šošoviek, ktorou pozorujeme a zväčšujeme obraz utvorený objektívom. Nevyhnutným doplnkom každého astronomického ďalekohľadu je niekoľko výmenných okulárov. Ak je okulár jednoduchá spojka, získa sa dobrý obraz len v blízkosti stredu zorného poľa, pri optickej osi. Preto sú okuláre obyčajne viacšošovkové, ktoré dobre zobrazujú celé zorné pole. Okulár sa zaostruje posúvaním pomocou okulárového výťahu, ktorý je potrebný aj pri výmene okulára.

Rôzne typy okulárov
Okulár je aj ľudové alebo zastarané označenie ucholaka, pozri ucholaky

Okuláre sú pozitívne a negatívne. Pri negatívnom okulári leží pozorovaný obraz vnútri okulára medzi jeho šošovkami. Do obrazovej roviny môže byt pevne vložený nitkový kríž. Tento okulár nemožno používať súčasne s mikrometrom. Negatívny je Huygensov okulár, vhodný na menšie zväčšenia. Skladá sa z dvoch plankonvexných šošoviek obrátených rovnou plochou k pozorovateľovmu oku. Očná šošovka (bližšia k oku) má ohniskovú vzdialenosť trojnásobne menšiu ako druhá šošovka (kolektív) a výsledná ohnisková vzdialenosť je 3/2 ohniskovej vzdialenosti očnej šošovky. Ich vzájomná vzdialenosť je dvojnásobok ohniskovej vzdialenosti očnej šošovky. Touto úpravou sa sférická chyba podstatne zmenší a chromatická chyba postihuje len polohu obrazu. Zorné pole Huygensovho okulára je 40°. Pri pozitívnom okulári leží pozorovaný obraz mimo okulára, medzi objektívom a okulárom. Obrazová rovina pozitívneho okulára je ľahko prístupná, možno do nej umiestiť pomocné zariadenia a pohyblivý nitkový kríž. Tento okulár možno používať ako lupu.

Podľa konštrukcie sa rozoznáva Ramsdenov, ortoskopický a monocentrický okulár. Ramsdenov okulár pozostáva z dvoch plankonvexných šošoviek rovnakej ohniskovej vzdialenosti, obrátených k sebe vypuklými plochami. Ich vzdialenosť tvorí 2/3 ohniskovej vzdialenosti. Výsledná ohnisková vzdialenosť okulára je 3/4 ohniskovej vzdialenosti šošoviek. Zorné pole je 30°. Pri Ramsdenovom okulári nie je chromatická a sférická aberácia tak dokonale opravená ako pri Huygensovom okulári.

Monocentrický okulár, achromatická spojka zlepená z troch častí, sa používa na podstatnejšie zväčšenie. Zlepením sa odstraňujú vnútorné odrazy na plochách šošoviek. Tento okulár je vhodný na pozorovanie planét. Ortoskopický okulár je zložený z kombinovanej šošovky zlepenej z troch častí a plankonvexnej spojky. Zorné pole je 35°.

Galerie

upraviť

  Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.