Ucholaky (lat. Dermaptera, Dermatoptera; iné názvy pozri nižšie) je taxón (spravidla presnejšie rad) ortopteroidného hmyzu (Polyneoptera).

Ucholaky

ucholak obyčajný (Forficula auricularia)
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Dermaptera
De Geer, 1773
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Názvy upraviť

Slovenské názvy upraviť

Slovenské názvy tohto taxónu sú ucholaky, staršie ucholáci [1][2], ucholazi[3], škvori/škvory[3][4] alebo čkori/čkory[5][6].

Tie rody z taxónu Dermaptera, ktoré vôbec majú slovenské meno (napr. rody Forficula, Chelidura, Anechura, Labia, Labidura) sa dnes po slovensky volajú ucholak[7]. Staršie sa volali ucholák, ucholaz, ucholez, ucholár, ucholar, ucholáš, ucháľ, uchavec, škvor, čkor, okulár[8][9][10][11][12]. Medzi ľudové (resp. nárečové) názvy patria ucholák, uchalak, ukolak, uchár, ouchár, ouchar, ucháň, uchán, ucháľ, uchal, uhaľ, ucháč, uchač, ucháš, ucholár, uchovár, ucholaz, ukolaz, ucholap, uchorlak, ucholáč, ucholláč, ukoláš, ucholač, ukolač, uchalec, uchavec, ušiar, ušiak, zaušnik, chucholák, chucholak, chucheuak, chocholák, chocholak, chochoľak, chocholos, charcholak, charchokák, chuchorlak, okulár, okuláč, okuláš, okulaz, mikuláš, mikoláš, kikulaš, škvor, čkor, čkvor, žgor, ščipak, ščipľak, ščipanka, ščipalka, kliešť, kléšč, klešč a klišč[13][14][15]. Všetky uvedené slovenské názvy sa takisto používajú na označenie rodu Forficula alebo druhu ucholak obyčajný (Forficula auricularia).

Vedecké názvy upraviť

Vedecké (latinské) názvy tohto taxónu sú (názvy sú platné pre významy nižšie označené ako A, B, C a D): Dermaptera (pozri nižšie), Dermatoptera; menej často: Dermoptera, Dermaptoria (-neplatí pre význam D), Labid(o)ura, Placoda, Trimera, Euplekoptera, Euplexoptera, Euplectoptera, Harmoptera, Pseudo-Orthoptera, Forficulariae, Forficulaedes, (čeľaď) Forficulidae v širšom zmysle, Forficularia, Forficulites, Forficulina (v širšom zmysle), Forficulodea, Forficulida, Forficulidi. Ďalšie názvy (t.j. názvy platné len pre jednotlivé významy A, B, C alebo D) pozri v kapitole Systematika.[16]

Dermaptera upraviť

Názov Dermaptera sa dnes jednoznačne najčastejšie používa ako označenie taxónu, ktorý je predmetom tohto článku, čiže taxónu ucholaky. Vhodnejší (lebo jednoznačnejší) je latinský názov Dermatoptera, tento sa však v praxi používa len zriedkavo.[17]

Staršie (a pôvodne) sa názvom Dermaptera označoval:

 • taxón zodpovedajúci v dnešných systémoch ortopteroidnému hmyzu (Polyneoptera) okrem termitov, pošvatiek, snovačiek a zorapter, po slovensky: rôznokrídle, lat. synonymá: Orthoptera heteroptera, Heteroptera, Orthopter(i)a, Ulonata, Hemiptera, Deratoptera[18][19] - o tomto taxóne pozri v článku ortopteroidný hmyz alebo pozri starší systém uvedený v článku rovnokrídlovce
 • taxón dnes nazývaný Heteroptera, po slovensky bzdochy[18].

Charakteristika upraviť

Ucholaky sú podlhovastý hmyz s malým až stredne veľkým telom, nitkovitými mnohočlánkovými tykadlami a hryzavými ústnymi ústrojmi. Na konci bruška sú nápadné klieštikovité cerkusy. Ďalšie znaky sú príkladom konvergencie s chrobákmi: za hlavou nasleduje predohrudný štít (pronotum), kým 2. a 3. somit zrastajú s bruškom. Predné krídla sa premenili na skrátené krovky, podobne ako u drobčíkov. Pod nimi sú zložito skladané blanité krídla, ktoré používajú zriedka, hoci nie sú zlí letci. Pri rozkladaní blanitých krídel pred štartom i pri ich opätovnom skladaní pomáhajú cerkusy. Ucholaky sú saprofágny až polyfágny nočný hmyz, len málo druhov je aktívnych cez deň. Vývin je paurometabolia s 5 – 6 instarmi.[20]

Žijú hlavne v (sub)trópoch – na svete je známych asi 1 300 druhov, kým v našej faune len 7. Všade je hojný najznámejší druh Forficula auricularia (ucholak obyčajný). Na brehoch väčších riek žije lokálne a vzácne Labidura riparia (ucholak veľký), v svetlých listnatých lesoch sa vyskytuje Chelidurella acanthopygidia (ucholak bezkrídly), má blanité krídla úplne redukované a krovky iba rudimentálne. Na teplých lesostepných biotopoch žije lokálne Anechura bipunctata (ucholak dvojbodkový). Výnimkou je Labia minor (ucholak malý), ktorý má dennú aktivitu a lieta dosť často.[21]

Systematika upraviť

ucholaky (Derma(to)ptera) A/ Dermopterida / Dermapteroidea/ Dermatopteroidea v širšom zmysle/ Dermapteroida/ Forficulida/ Protelytroptera v širšom zmysle/ Protelytrida v širšom zmysle/ Protelytrina v širšom zmysle:

Vysvetlivka: A, B, C... pomocne označuje rôzne významy toho istého názvu. Znak / oddeľuje úplné synonymá.

Poznámka: Paradermaptera je v niektorých systémoch označenie taxónu Hemimeridae + Apachyidae

Zdroje kapitoly Systematika:[22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42]

Referencie upraviť

 1. Matzenauer F. O. Krátky prírodopis. 2. vyd. B. Štiavnica 1874. S. 41
 2. RADLINSKY, Ondrej. Skolnik. obsahujuci hviezdovedu, zemepis, silozpyt, zemeznalstvo, prirodopis ... a povinnost'ach obcanskych pre katolicke elementarne skoly. [s.l.] : Mechitaristendr., 1871. 330 s. S. 238.
 3. a b RÍZNER, Ľ. V. Živočíchopis. Uh. Skalica 1875. S. 201
 4. Vedecké práce Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešt̕anoch. [s.l.] : Príroda, 1961. 1202 s. S. 77.
 5. Kožehuba J. Prírodopis pre nár. školy. Diel 1. Živočíchopis. Turč. Sv. Martin 1872. S. 28
 6. čkor. In: Historický slovník slovenského jazyka
 7. Veľká kniha živočíchov. Bratislava: Ikar. 2019. S. 98
 8. Pozri zdroje uvedené vyššie k slovenským názvom taxónu Derma(to)ptera
 9. škvor. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 10. škwor; ucháľ. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 11. ucholak. In: Historický slovník slovenského jazyka
 12. ucholák. In: KOTT, František Štěpán. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický. [s.l.] : J. Kolář, 1884. 1276 s. S. 316.
 13. HABOVŠTIAK, A. Jazykový zemepis a etymológia. In: Slovenská reč 41 1976. S. 75 [1]
 14. okulár. In: Slovník slovenských nárečí
 15. KÁLAL, Karel; KÁLAL, Miroslav. Slovenský slovník z literatúry aj nárečí ((slovensko-český differencialny)). [s.l.] : [vl. nákl.] K. a M. Kálal, 1923. 1112 s. S. 739.
 16. Pozri zdroje uvedené v kapitole Systematika
 17. [2]
 18. a b [3]
 19. Pozri zdroje uvedené k tomuto taxónu v článkoch rovnokrídlovce a bzdochy (k názvu Heteroptera)
 20. PaedDr. Valerián Franc CSc.: Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty – zdroj, z ktorého (pôvodne) úplne alebo čiastočne čerpal tento článok.
 21. PaedDr. Valerián Franc CSc.: Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty – zdroj, z ktorého (pôvodne) úplne alebo čiastočne čerpal tento článok.
 22. ENGEL, M. S. Family-group names for earwigs (Dermaptera). 2007 [4]. S. 4-5
 23. Dermaptera Species File Taxa hierarchy [online]. dermaptera.speciesfile.org, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online. Archivované 2015-09-08 z originálu.
 24. PARKER, S. P. Synopsis and Classification of Living Organisms. Vol. 2. NY: McGraw-Hill. S. 383 a nasl.
 25. Mikko's Phylogeny Archive - Dermaptera [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 26. Mikko's Phylogeny Archive - Protelytroptera [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 27. Variety of Life - Forficulida [online]. taxondiversity.fieldofscience.com, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 28. Variety of Life - Neodermaptera [online]. taxondiversity.fieldofscience.com, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 29. Variety of Life - Eudermaptera [online]. taxondiversity.fieldofscience.com, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 30. Variety of Life - Archidermaptera [online]. taxondiversity.fieldofscience.com, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 31. Table Dermatoptera [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 32. Dermatoptera [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 33. Dermapteroidea [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 34. Protelytroptera [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 35. Brachydermaptera [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 36. Archidermaptera [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 37. Neodermaptera [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 38. Diploglossata [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 39. Holodermaptera [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 40. Order: Dermaptera Families [online]. faculty.ucr.edu, [cit. 2022-08-13]. Dostupné online.
 41. Kocarek P, John V, Hulva P (2013) When the Body Hides the Ancestry: Phylogeny of Morphologically Modified Epizoic Earwigs Based on Molecular Evidence. PLoS ONE 8(6): e66900. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0066900
 42. Chen Z-T (2022) Comparative mitogenomic analysis of two earwigs (Insecta, Dermaptera) and the preliminary phylogenetic implications. ZooKeys 1087: 105-122. https://doi.org/10.3897/zookeys.1087.78998