Hryzadlovce (lat. Mandibulata; zriedkavo: Cormogradi alebo Entomorpha) sú veľký taxón (hodnotený napríklad ako oddelenie) článkonožcov.

Hryzadlovce
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Mandibulata
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Charakteristika upraviť

Majú primárne 4 až 5 párov hlavových príveskov: tykadlá, tykadielka (len u Crustacea), hryzadlá a 2 páry čeľustí.[1]

Systematika upraviť

Systém používaný v tejto wikipédii upraviť

oddelenie hryzadlovce (Mandibulata):

Prehľad systémov upraviť

Existujú tri spôsoby delenia hryzadlovcov (znak „/“ oddeľuje synonymá)[2][3][1][4][5][6]:

Systém 1 (dnes najčastejší systém):
Hryzadlovce (Mandibulata):

Poznámka: Väčšina autorov dnes zastáva názor, že Hexapoda z vývojového hľadiska presnejšie patria nie vedľa Crustacea, ale priamo do Crustacea (Crustacea sú teda parafyletický taxón). Niekedy je podľa toho aj upravený systém (Pancrustacea potom splýva s Crustacea).

Systém 2 (používaný najmä do konca 20. stor.):
Hryzadlovce (Mandibulata):

Systém 3 (neutrálny):
Hryzadlovce (Mandibulata):

Referencie upraviť

  1. a b PaedDr. Valerián Franc CSc.: Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty – zdroj, z ktorého (pôvodne) úplne alebo čiastočne čerpal tento článok.
  2. heslá Mandibulata, Pancrustacea, Eucrustacea, Crustacea, Branchiata. In: NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA INSECTORUM [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2018-04-23]. Dostupné online.
  3. KJER, K. M., SIMON, Ch. et al. Progress, pitfalls and parallel universes: a history of insect phylogenetics. In: Journal of the Royal Society Interface. August 2016, Volume 13, issue 121 (najmä Fig. 5) dostupné online
  4. KREJČA, J. a KORBEL, L. (eds.) et al.: Veľká kniha živočíchov. 3. nezmenené vydanie Bratislava: Príroda a. s., 1997. ISBN 80-07-00990-6 [1. vydanie malo názov: Z našej prírody - Živočíchy] s. 22
  5. TIRJAKOVÁ, Eva; VĎAČNÝ, Peter; KOCIAN, Ľudovít. Systém eukaryotických jednobunkovcov a živočíchov [online]. Bratislava: Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, 2015, [cit. 2018-06-21]. S. 23, 24. Dostupné online.
  6. Mikko's Phylogeny Archive [online]. helsinki.fi, [cit. 2018-04-22]. Dostupné online.