Ortopteroidný hmyz (lat. Polyneoptera, Orthoptero(i)dea v širšom zmysle; iné slovenské a latinské názvy pozri nižšie) je veľký taxón (zaraďovaný napríklad ako kohorta) z taxónu Neoptera.

Ortopteroidný hmyz

Ctenomorpha chronus z radu pakobylky
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Polyneoptera
Maertynov, 1923
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Názvy upraviť

Latinské názvy upraviť

Vedecké latinské názvy tohto taxónu sú:

 • Polyneoptera[1], Orthopterodea v širšom zmysle[2][3] [Orthopterodea v užšom zmysle nazahŕňa (z recentných taxónov) snovačky (Embiodea), ucholaky (Derma(to)ptera) a zoraptery (Zoraptera).[4]], Orthopteroidea v širšom zmysle [pozri nižšie];
 • menej často: Orthoptera[5][6][7][Iné významy slova Orthoptera sú vysvetlené v článku rovnokrídlovce ], Diplomerata[7][Myslí sa Diplomerata podľa Bornera, nie podľa Kirbyho.], Urota[1], Polyneopterata[1], Gryllones[8], Orthopteradelphia [nezahŕňa Zoraptera][1], Polynephridia [nezahŕňa Zoraptera][1].

Orthopteroidea upraviť

Názov Orthopteroidea môže znamenať:

 • v širšom zmysle: iný názov taxónu Polyneoptera[9][10][11][12]
 • v užšom zmysle: taxón zahŕňajúci len časť taxónu Polyneoptera, a to len rovnokrídlovce (Orthoptera/Saltatoria) a taxóny s nimi najviac príbuzné (pozri aj nižšie v kapitole Slovenské názvy); to konkrétne môže v závislosti od autora znamenať napr. (uvedené sú len recentné taxóny):
  • Polyneoptera okrem švábovcov (Dictyoptera), zorapter (Zoraptera) a prípadne aj okrem ucholakov (Derma(to)ptera) alebo okrem snovačiek (Embiodea)[13][14][15][16],
  • Polyneoptera okrem švábovcov (Dictyoptera), zorapter (Zoraptera), ucholakov (Derma(to)ptera), taxónu Notoptera a pošvatiek (Plecoptera)[17],
  • len rovnokrídlovce (Orthoptera/Saltatoria) a pakobylky (Phasmida) (iné názvy: Orthopterida [v jednom z významov tohto názvu], Grylliformida)[18][19][20].

Slovenské názvy upraviť

Slovenské názvy tohto taxónu sú:

 • ortopteroidný hmyz[21], jazykovo menej vhodne alebo staršie alebo bohemizmus: orthopteroidný hmyz[22][23] [O ortopteroidnom hmyze v užšom zmysle pozri nižšie];
 • menej formálne alebo v prípade, ak nie je istá monofyletickosť tohto taxónu: ortopteroidné rady (hmyzu)[24] (angl. Orthopteroid orders), ortopteroidné (skupiny) (angl. Orthopteroid groups, Orthopteroids)[25][26][27], ortopteroidná skupina (radov/hmyzu) (angl. Orthopteroid group) [28], ortopteroidný komplex (angl. Orthopteroid complex alebo Orthopteroid assemblage)[29][28][30][31], "ortopteroidno-plecopteroidný komplex" (angl. Orthopteroid-Plecopteroid assemblage)[32][33];
 • zriedkavo (ale z vecného hľadiska najvýstižnejšie): polyneopterný [alebo polyneoptérny[34]] hmyz[35].

Ortopteroidné rady v užšom zmysle upraviť

Názvy ortopteroidné rady, ortopteroidné (skupiny), ortopteroidná skupina a ortopteroidný komplex (a niekedy aj názov ortopteroidný hmyz) niektorí autori používajú na označenie podskupiny taxónu Polyneoptera, ktorá zahŕňa len rovnokrídlovce (Orthoptera/Saltatoria) a taxóny s nimi najviac príbuzné. Ide v podstate o ekvivalent latinského názvu Orthopteroidea v užšom zmysle (pozri vyššie), ale v niektorých systémoch to môže byť napríklad ekvivalent taxónu nazývaného Orthopterida (v širšom zmysle), Orthoneoptera[29], Panorthoptera (v širšom zmysle) či Gryllidea. Konkrétne zloženie tejto skupiny je sporné. Do tejto skupiny tradične patrili z recentných taxónov minimálne rovnokrídlovce, pakobylky (Phasmida) a prípadne aj snovačky (Embiodea) a/alebo Notoptera (cvrčkovce a prakobylky).[36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][32]Podľa najnovších fylogenetických stromov však táto skupina zahŕňa z recentných taxónov už len rovnokrídlovce (o okrem toho niekoľko vyhynutých taxónov príbuzných s rovnokrídlovcami), pretože pakobylky, snovačky a Notoptera podľa novších zistení nie sú bezprostredne príbuzné s rovnokrídlovcami (patria do iného monofyletického taxónu v rámci Polyneoptera). [46][47]

Jazyková poznámka: V slovenčine môže byť staršie alebo menej vhodne namiesto tvaru ortopteroid... vždy tvar orthopteroid... (vyššie je okrem jednej výnimky vždy uvedený len variant "ortopteroid...").

Charakteristika upraviť

Je to primitívny hmyz s nitkovitými mnohočlánkovými tykadlami, hryzavými ústnymi ústrojmi a stále s veľmi hustou žilnatinou krídel. Predné krídla môžu byť viac chitinizované, zadné krídla sa vejárovito skladajú; častá je však brachyptéria aj aptéria. Na konci bruška sú vždy cerkusy, ktoré len u odvodených skupín môžu byť rudimentálne (Isoptera). Vývin je vždy paurometabolia. Do tohto taxónu patrí výhradne suchozemský hmyz.[48]

Systematika upraviť

Ortopteroidný hmyz (Polyneoptera, Orthopterodea, Orthopteroidea):[48][49][50][51][52][53][54]

V dávnejšej minulosti tento taxón niekedy zahŕňal aj strapky (Thysanoptera).[11][1]

Iné projekty upraviť

Zdroje upraviť

 1. a b c d e f [1]
 2. BROWN, W.L. Insecta. In: PARKER, S.P. Synopsis and Classification of Living Organisms. Vol. 2. NY: McGraw-Hill. 1982
 3. [2]
 4. JASIČ, Ján. Entomologický náučný slovník. [s.l.] : Príroda, 1984. 674 s. S. 306.
 5. https://ucmp.berkeley.edu/arthropoda/uniramia/orthopteroids.html
 6. https://ucmp.berkeley.edu/arthropoda/uniramia/orthoptera.html
 7. a b Borner 1904 [3]
 8. Rohdendorf 1977 [4]
 9. UniProt [online]. uniprot.org, [cit. 2022-08-03]. Dostupné online.
 10. Bey-Bienko 1964 [5]
 11. a b Escherich 1914 [6]
 12. Schwanwitsch 1949 [7]
 13. hmyz. In: Pyramída
 14. Handlirsch 1903 [8]
 15. Beier 1955 [9]
 16. Grasse 1949 [10]
 17. https://www.mv.helsinki.fi/home/mhaaramo/metazoa/protostoma/arthropoda/insecta/neoptera_2.html
 18. Martynov 1934 [11]
 19. WILLMANN Lehrbuch der Speziellen Zoologie - Band 1- 5. Teil. 2003. S. 40
 20. Rohdendorf 1962 [12]
 21. TIRJAKOVÁ et al. SYSTÉM EUKARYOTICKÝCH JEDNOBUNKOVCOV A ŽIVOČÍCHOV 2015 [13]
 22. Entomológia pre začiatočníkov, ale aj pokročilých [online]. entomologia.entomology.sk, [cit. 2022-08-03]. Dostupné online.
 23. ORSZÁGH, I. FEDOR, P. J. O výskume orthopteroidného hmyzu na území Slovenska v 19. storočí. In: Kongres slovenských zoológov ´05 a konferencia Feriancove dni 2005. - Bratislava : Faunima, 2005. - S. 33
 24. Veľká kniha živočíchov. Bratislava: Ikar. 2019. S. 100
 25. HOLECOVÁ, M. VYBRANÉ KAPITOLY Z ETOLÓGIE HMYZU 2012 [14]
 26. JASIČ, Ján. Entomologický náučný slovník. [s.l.] : Príroda, 1984. 674 s. S. 423. (Názov je ale použitý v užšom význame - citát: "sú sesterskou skupinou Orthopteromorpha (t.j. blattopteroidných, ortopteroidných a dermapteroidných)")
 27. [15]
 28. a b The Orthopteroid Group [online]. projects.ncsu.edu, [cit. 2022-08-03]. Dostupné online.
 29. a b lecture5.html [online]. people.iab.uaf.edu, [cit. 2022-08-03]. Dostupné online.
 30. Schwanwitsch 1949 [16]
 31. [17]
 32. a b Cranston, Peter & Gullan, Penny. Phylogeny of Insects. In: Encyclopedia of Insects (pp.780-793) 2009[18] S. 784
 33. GULLAN, P. J.; CRANSTON, P. S.. The Insects (An Outline of Entomology). [s.l.] : John Wiley & Sons, 2009. 528 s. ISBN 978-1-4051-4457-5. S. 186. (ten istý text je tu: [19])
 34. JASIČ, Ján. Entomologický náučný slovník. [s.l.] : Príroda, 1984. 674 s. S. 345.
 35. JASIČ, Ján. Entomologický náučný slovník. [s.l.] : Príroda, 1984. 674 s. S. 136. (citát: "reliktný rad polyneopterného hmyzu")
 36. Univerzita Palackého v Olomouci. Okruhy témat otázek z biologie k bakalářským zkouškám (učitelské studium Bi-X, obor 1501R001 Biologie) [20] (citát: orthopteroidní komplex - Orthoptera, Phasmatodea, Mantophasmatodea, Grylloblattodea, Embioptera)
 37. Ondrej Zicha; ondrej.zicha(at)gmail.com. Termín [online]. biolib.cz, [cit. 2022-08-03]. Dostupné online.
 38. JASIČ, Ján. Entomologický náučný slovník. [s.l.] : Príroda, 1984. 674 s. S. 423. (citát: "sú sesterskou skupinou Orthopteromorpha (t.j. blattopteroidných, ortopteroidných a dermapteroidných)")
 39. BRIGGS, D.E.G. et al. Palaeobiology II. 2001 [21] Fig. 1.3.9.2 (S. 84)
 40. Mikko's Phylogeny Archive [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2022-08-03]. Dostupné online.
 41. Mikko's Phylogeny Archive [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2022-08-03]. Dostupné online.
 42. Orthopteroid Assemblage [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2022-08-03]. Dostupné online.
 43. Variety of Life [online]. taxondiversity.fieldofscience.com, [cit. 2022-08-03]. Dostupné online.
 44. Neoptera [online]. tolweb.org, [cit. 2022-08-03]. Dostupné online.
 45. LEHRMANN, A. W. Classification of orthopteroid insects - a comment to Rácz. 2002 [22]
 46. EVANGELISTA, D. A. et al. An integrative phylogenomic approach illuminates the evolutionary history of cockroaches and termites (Blattodea). 2019 [23]
 47. Song, H., Béthoux, O., Shin, S. et al. Phylogenomic analysis sheds light on the evolutionary pathways towards acoustic communication in Orthoptera. Nat Commun 11, 4939 (2020). [24] Fig. 1
 48. a b PaedDr. Valerián Franc CSc.: Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty – zdroj, z ktorého (pôvodne) úplne alebo čiastočne čerpal tento článok.
 49. [25]
 50. [26]
 51. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2008-06-14]. Dostupné online. Archivované 2010-10-24 z originálu.
 52. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2008-06-14]. Dostupné online. Archivované 2008-06-01 z originálu.
 53. [27] (vzadu)
 54. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2008-06-14]. Dostupné online. Archivované 2011-06-11 z originálu.