Novokrídlatce[1] (lat. Neoptera) je veľký taxón (zaraďovaný ako infratrieda, divisio a pod.) krídlatcov (Pterygota), a teda aj hmyzu (Insecta, Ectognatha).

Novokrídlatce

včela medonosná
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Neoptera
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Charakteristika upraviť

Krídla (pokiaľ nie sú druhotne redukované) sa v pokoji skladajú plocho nad bruškom; výnimkou je silne odvodená skupina Rhopalocera. Krídla za letu pracujú synchrónne. Tykadlá sú dlhšie, tykadlový bičík je primárne mnohočlánkový. Na konci bruška sú niekedy cerkusy (Perlodea, Polyneoptera), no terminálny filament vždy chýba. Vývin lariev prebieha na súši, len u malého percenta druhov vo vode; ale aj v tom prípade larvy väčšinou dýchajú atmosférický O2.

Systematika upraviť

novokrídlatce (Neoptera):

Vzájomné vzťahy medzi týmito taxónmi nie sú isté:

- Dnes sa väčšinou uvádza, že Paraneoptera a Holometabola sú sesterské taxóny a spolu tvoria taxón Eumetabola.
- Alternatívne sa za sesterské taxóny považujú Polyneoptera (vrátane Plecoptera) a Paraneoptera, ktoré spolu tvoria taxón hemimetabolný hmyz/hmyz s neúplnou premenou (lat. Exopterygota, Hemimetabola) v novšom zmysle (preto "v novšom zmysle", lebo tradične je tento taxón ponímaný širšie - pozri hemimetabolný hmyz).
-Plecoptera sú podľa niektorých názorov sesterský taxón všetkých ostatných Neoptera.

Poznámka: Staršie sa ako bazálne Neoptera niekedy zaraďovali aj taxóny †Blattinopseida a †Paoliida v užšom zmysle. Tieto dnes oba tvoria taxón Paoliida v širšom zmysle, ktorý patrí do taxónu ortopteroidný hmyz (Polyneoptera) v širšom zmysle.

Zdroje systematiky: [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]

Iné projekty upraviť

Zdroje upraviť

 1. TIRJAKOVÁ, Eva; VĎAČNÝ, Peter; KOCIAN, Ľudovít. Systém eukaryotických jednobunkovcov a živočíchov [online]. Bratislava: Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, 2015, [cit. 2018-06-21]. S. 24. Dostupné online.
 2. GRIMALDI, David; ENGEL, Michael S.; Michael S.. Engel; Senior Curator and Professor Michael S Engel. Evolution of the Insects. [s.l.] : Cambridge University Press, 2005. 755 s. ISBN 978-0-521-82149-0.
 3. Prokop, J., Pecharová, M., Garrouste, R. et al. Redefining the extinct orders Miomoptera and Hypoperlida as stem acercarian insects. BMC Evol Biol 17, 205 (2017).[1]
 4. J. Prokop, W. Krzemiński, E. Krzemińska, T. Hornschemeyer, J. M. Ilger, C. Brauckmann, P. Grandcolas and A. Nel. 2014. Late Palaeozoic Paoliida is the sister group of Dictyoptera (Insecta: Neoptera). Journal of Systematic Palaeontology 12:601-622
 5. Mikko's Phylogeny Archive [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2021-06-23]. Dostupné online.
 6. Variety of Life [online]. taxondiversity.fieldofscience.com, [cit. 2021-06-23]. Dostupné online.
 7. SHARMA, P. P. Integrating morphology and phylogenomics supports a terrestrial origin of insect flight. In: Proceedings of the National Academy of Sciences Feb 2019, 116 (8) 2796-2798; [2]
 8. Wipfler B. et al. Evolutionary history of Polyneoptera and its implications for our understanding of early winged insects. In: Proceedings of the National Academy of Sciences Feb 2019, 116 (8) 3024-3029; DOI: 10.1073/pnas.1817794116
 9. TIRJAKOVÁ, Eva; VĎAČNÝ, Peter; KOCIAN, Ľudovít. Systém eukaryotických jednobunkovcov a živočíchov [online]. Bratislava: Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, 2015, [cit. 2015-12-17]. Dostupné online.
 10. Ding, S., Li, W., Wang, Y., Cameron, S. L., Murányi, D., & Yang, D. (2019). The Phylogeny and Evolutionary Timescale of stoneflies (Insecta: Plecoptera) inferred from Mitochondrial Genomes. Molecular Phylogenetics and Evolution. doi:10.1016/j.ympev.2019.03.005
 11. BEUTEL et al. The Phylogeny of Hexapoda (Arthropoda) and the Evolution of Megadiversity. 2017 [3]
 12. insect. In: Enc. Britannica online [4]
 13. Insect groups (Orders)[5]