Holometabolný hmyz[1] (iné názvy: holometabola[2], hmyz s úplnou premenou[3], hmyz s dokonalou premenou; lat. Endopterygota, Holometabola, Metabola, Oligoneoptera) je veľký taxón (zaraďovaný napríklad ako kohorta) z taxónu novokrídlatce (Neoptera).

Holometabolný hmyz

Samica Culiseta longiareolata.
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Endopterygota
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Charakteristika

upraviť

Je to hmyz s úplnou premenou (cudzím slovom: holometabóliou), ktorá prebieha výhradne v pokojovom štádiu: kukle (pupa), u lariev sa nikdy nepozoroval ani len náznak krídel. Chodidlá sú primárne päťčlánkové. V stavbe ústnych orgánov pozorujeme popri východiskovom hryzavom type všetky možné modifikácie. Aptéria je relatívne menej častá, ale vyskytuje sa.

Systematika

upraviť

holometabolný hmyz (Endopterygota, Holometabola, Metabola, Oligoneoptera):

Referencie

upraviť
  1. [1]
  2. Slovenské entomologické ná­zvoslovie IV. In: Kultúra slova 1977 [2]
  3. UŠÁKOVÁ et al. Biológia pre gymnáziá 4. 2002, S. 42

Iné projekty

upraviť