Srpicokrídlaté[1] (lat. Mecopteroidea) je rôzne definovaný taxón (klasifikovaný napríklad ako nadrad) holometabolného hmyzu.

Pôvodne (Chen 1946) zahŕňal taxóny Hymenoptera (blanokrídlovce) + Lepidoptera (motýle) + Mecoptera (srpice) . V neskorších systémoch zahŕňal napríklad taxóny Trichoptera (potočníky) + Lepidoptera (motýle) + Mecoptera (srpice). V aktuálnom systéme zahŕňa spravidla Mecoptera (srpice) + Siphonaptera (Aphaniptera, blchy) a prípadne aj Diptera (dvojkrídlovce) a Strepsiptera (riasavce).

Zdroje upraviť

  1. TIRJAKOVÁ, E. et al. SYSTÉM EUKARYOTICKÝCH JEDNOBUNKOVCOV A ŽIVOČÍCHOV. 2015. S. 25