Mäkký cieľ

Mäkký cieľ je vojenský výraz pre objekty, ktoré sa dajú ničiť guľometmi, puškami alebo trieštivo-trhavými granátmi.

Patria sem:

  • pechota
  • nákladné autá
  • ťahané delá
  • všetko, čo sa dá zničiť puškami alebo črepinami z granátov

Nepatria sem: