Móra

rozlišovacia stránka

Móra môže byť:

  • omeškanie, oneskorenie
  • v práve: omeškanie dlžníka so splnením záväzku alebo veriteľa s prijatím plnenia dlhu
  • v jazykovede a literatúre:
    • najmenšia metrická časová jednotka vo veršovom takte, pozri móra (verš)
    • jednotka hlasovej dĺžky v niektorých jazykoch (starogréčtina, japončina), ktorá zodpovedá dĺžke slabiky obsahujúcej len jednu spoluhlásku a jednu krátku samohlásku alebo dĺžke polovice dlhej slabiky, pozri móra (polovica slabiky)
  • talianska prstová hra, pozri móra (hra)
  • planétka, pozri 1257 Móra
  • priezvisko, pozri Móra (priezvisko), napr.:

Pozri ajUpraviť

 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.