Mútňanka je potok na Orave, na území okresu Námestovo.[1] Je to vodnatý ľavostranný prítok Bielej Oravy s dĺžkou 22 km a plochou povodia 70,55 km². Je tokom IV. rádu a miestne sa označuje aj ako Mútnianka. Na strednom toku tečie výrazne zvlneným korytom.

Mútňanka
potok
Zdrojnica Polanica, Oravské Beskydy
Ústie Biela Orava
Dĺžka 22 km
Povodie 70,55 km² (7 055 ha)
Povodie Orava
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-03-022
Číslo recipienta 4-21-03-10703, 10704, 10727, 10790
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Pramení v Oravských Beskydách, v podcelku Pilsko[2], na juhovýchodných svahoch vrchu Polanica (1 339,1 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 245 m n. m.

Smer toku

upraviť

V pramennej oblasti tečie najprv na juhozápad, oblúkom sa stáča severojužným smerom, potom od sútoku so Zlatným potokom pokračuje juhovýchodným smerom až k sútoku s Beňadovským potokom. Ďalej tečie severojužným smerom a napokon od sútoku s prítokom zo západného svahu Zrazu (967,8 m n. m.) tečie k ústiu opäť juhovýchodným smerom.[3]

Geomorfologické celky

upraviť

Prítoky

upraviť

pravostranné: prítok zo severovýchodného svahu Magurky (1 142,5 m n. m.), z južného svahu Magurky, Zlatný potok, Čierny potok, Dilovačky, prítok z juhovýchodného svahu Menzdrovky (899,4 m n. m.), prítok z juhovýchodného svahu Gališovho vrchu (878,1 m n. m.), z juhovýchodného svahu Kurčinky (919,5 m n. m.), prítok z východného svahu Sviniarok (879,3 m n. m.), prítok prameniaci juhovýchodne od kóty 827,4 m; zľava prítoky z juhozápadného a južného svahu Minčola (1 272,8 m n. m.), Bystrý potok, prítok prameniaci severne od kóty 1 010,0 m, Práčka, tri prítoky prameniace v blízkosti obce Mútne, prítok zo severného svahu Chovancovky (863,2 m n. m.), Beňadovský potok, Podskalník, prítok zo západného svahu Zrazu (967,8 m n. m.)

Mútňanka ústi do Bielej Oravy v blízkosti obce Breza v nadmorskej výške 642,0 m n. m.

Preteká prevažne neobývanou krajinou a v blízkosti osád Mútneho - Mútňanská Píla a Mútňanský Duľov (obe na ľavom brehu), Novote - Novoťský Duľov (na pravom brehu, oproti Mútňanskému Duľovu) a Beňadova - Beňadovský Mlyn (na ľavom brehu).

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-02-19]. Dostupné online.
  2. a b KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-20]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-02-19]. Dostupné online.