Mútnik (prítok Turca)

Mútnik je potok v hornom Turci, v južnej časti okresu Turčianske Teplice.[1] Je to pravostranný prítok Turca, má dĺžku 7 km a je tokom IV. rádu.

Mútnik

(prítok Turca)

potok
Zdrojnica Jazvečia, Kremnické vrchy
Ústie Turiec, Dolná Štubňa
Dĺžka km
Povodie Turiec
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-05-035
Číslo recipienta 4-21-05-7666
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení na západnom okraji Kremnických vrchov, v podcelku Flochovský chrbát[2], na severozápadnom svahu Jazvečej (980,5 m n. m.), v lokalite Zimné vodidlá, v nadmorskej výške približne 750 m n. m.

Opis toku upraviť

Od prameňa tečie najprv západojuhozápadným smerom, vteká do Turčianskej kotliny, do podcelku Diviacka pahorkatina a oblúkom sa stáča na severozápad, pričom podteká štátnu cestu č. 65, následne i železničné trate č. 171 a 145. Sprava potom priberá potok zvaný Od tunela, z tej istej strany aj Prieložnú (1,2 km), zľava ďalej priberá Pažiť, prechodne tečie západoseverozápadným smerom a výrazne meandruje. Zároveň preteká severným okrajom Rovnej hory, kde zľava priberá Rovný potok, podteká cestu III. triedy z Dolnej Štubne do Skleného, ďalej už pokračuje severozápadným smerom neustále meandrujúcim korytom a sprava ešte priberá prítok prameniaci západne od obce Horná Štubňa, nazývaný Z honu (1,3 km). Napokon sa na území mesta Turčianske Teplice, juhozápadne od mestskej časti Dolná Štubňa, vlieva v nadmorskej výške cca 500,5 m n. m. do Turca.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-10-24]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-10-24]. Dostupné online.