Müller (priezvisko)

priezvisko

Müller je nemecké priezvisko s významom mlynár. Na Slovensku je najčastejšie v mestách Košice, Bratislava, Lučenec a Levice. Veľmi rozšírené je v Česku, najviac v mestách Praha, Brno, Liberec a Teplice.

Müller
Priezvisko muža
Počet na Slovensku295
Počet v Česku4797
Müllerová
Priezvisko ženy
Počet na Slovensku298
Počet v Česku4858
 
Pôvodnemecký
Podľa údajov z roku1995 (SR), 2012 (ČR)
Rozšírenie na Slovensku mužské, ženské (www.slovniky.juls.savba.sk)
Mapa rozšírenia v Česku mužské, ženské (KdeJsme.cz)

Časté býva aj ako meno fiktívnych postáv v literatúre a filmoch, napr. postava Pani Müllerová v románe Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války alebo seriáli Arabela.

Známi nositeliaUpraviť

Pozri v článku Müller.

Pozri ajUpraviť