Maštinský potok je potok v Novohrade, tečie územím okresov Poltár a Lučenec. Je to pravostranný prítok Suchej s dĺžkou 10 km.

Prameň

upraviť

Pramení v Lučenskej kotline, v podcelku Poltárska pahorkatina, západne od obce Hrnčiarska Ves, pri samote Nový Salaš v nadmorskej výške okolo 260 m n. m.

Opis toku

upraviť

Na hornom toku tečie severojužným smerom, na dolnom prevažne na juhovýchod. Preteká osadami Maštinec, Horné Vyšeľany a Dolné Vyšeľany. Na dolnom toku napája vodnú nádrž Ožďany a do Suchej ústi juhozápadne od obce Ožďany v nadmorskej výške okolo 198 m n. m. na území Novohradských terás.