Otvoriť hlavné menu
Novohrad na mape Slovenskej Republiky

Novohrad je jedným zo slovenských regiónov a turistických regiónov. Dnes tento región netvorí samostatnú územnosprávnu jednotku, pomenovanie Novohrad sa používa ako neformálny názov príslušného regiónu.

Na Slovensku územie Novohradu dnes pokrýva takmer celý okres Lučenec, približne 2/3 okresu Poltár, východnú polovicu okresu Veľký Krtíš, južnú časť okresu Zvolen (Lešť a okolie), južnú časť okresu Detva a malé časti okresu Rimavská Sobota. Medzi historicky význámné obce Novohradu patrí Halič a Divín.

V súčasnosti patrí Novohrad medzi najchudobnejšie slovenské regióny s mierou nezamestnanosti dosahujúcou takmer 30%. Najvýznamnejším centrom Novohradu je Lučenec a taktiež Veľký Krtíš.

Pozri ajUpraviť