Mať a nemať je román amerického spisovateľa Ernesta Hemingwaya z roku 1937.

Mať a nemať
To have and Have Not

Autor Ernest Hemingway
Pôvodný jazyk angličtina
Krajina vydania USA
Nakladateľstvo originálneho vydania Charles Scribner's Sons
Dátum 1. vydania originálu 1937
Literárny žáner realistický román
Slovenské vydania knihy

Charakteristika vzniku románu upraviť

Tri časti tohto románu vznikali postupne, z poviedok, ktoré spisovateľ spočiatku uverejňoval samostatne. Prvá vyšla v roku 1934, druhá v roku 1936 a tretiu, ktorá zjednocuje celú knihu, začal písať v Španielsku, kde sa na strane republiky zúčastnil v boji proti fašizmu. V konečnom zhrnutí týchto poviedok na ucelený román i v jeho ideovom vyústení sa nepochybne odrážajú Hemingwayove nejprogresívnejšie myšlienky a skúsenosti, ktoré nadobudol v tomto boji a pod dojmom ktorých román uzavrel. A pritom sám námet diela vzišiel zo sociálnych a hospodárskych pomerov v USA za veľkej hospodárskej krízy na začiatku tridsiatych rokov.

Témy románu upraviť

Román má dve hlavné témy. V prvej, ktorá je vyjadrená už v názve knihy, spisovateľovi ide o zobrazenie rozdielov medzi svetom bohatých a svetom chudobných - majúcich a nemajúcich. Hemingway sa vskutku v žiadnom zo svojich románov s takou dôkladnosťou a hĺbkou nezapodieval i s ekonomickými a sociálnymi problémami, ako to urobil v tomto diele, v ktorom neváhal prenikavo poukázať na triedne rozdiely vo svojej spoločnosti. Vyjadril tu solidaritu a súcit s pracujúcimi ľuďmi a proletármi, akým je napríklad nezamestnaný robotník Albert, alebo aj Willie Adams, keď spomenieme len epizodické postavy. Oproti takýmto postavám, ale najmä oproti svojmu hlavnému hrdinovi Harrymu Morganovi a jeho žene Marie, v ostrom a zámerne konštruovanom protiklade stavia až mátožný, odpudzujúci a dekadentný svet "majiteľov jácht". Dotkol sa tu i otrasného osudu amerických nezamestnaných veteránov z prvej svetovej vojny, ktorých americká vláda v tom čase posielala do pracovných táborov na floridské ostrovy, najväčšmi ohrozené smrtonostnými hurikánmi. V súvislosti s touto témou si Hemingway ďalej všíma i niektorých svojich spisovateľských kolegov, ktorí v tom čase z akejsi módy písali o sociálnych témach, o štrajkoch a živote robotníkov bez toho žeby poznali ich problematiku, ich životné prostredie, a sami sa pritom utápali v bahne meštiackeho a buržoázneho života.Takýchto spisovateľov Hemingway nemilosrdne šľahá britkou iróniou a ostrým sarkazmom a stavia ich do kontrastu voči svojim prostým hrdinom.

Druhou ústrednou témou románu je problém hlavného hrdinu Harryho Morgana: ako si jednoduchý pracujúci človek môže v tomto príkro rozdelenom svete majúcich a nemajúcich zachovať ľudskú dôstojnosť, slobodu a idividualitu a ako si konečne nájsť i cestu k iným jednoduchým pracujúcim ľuďom, ako sa s nimi spojiť. Harry patrí medzi proletárov , cíti s nimi , vie, že bieda, ktorá dolieha na nich, drví i jeho - i keď je "slobodným podnikateľom" - a núti ho klesať čoraz hlbšie, k pašovaniu alkoholu, k ilegálnemu prevážaniu ľudí, k zločinom. Harry si nevie nájsť spoločnú cestu so svojimi nemajúcimi druhmi a popri svojom súcite a solidarite neraz nimi aj pohŕda - a to najmä pre ich slabosť a nerozhodnosť. Jeho boj o ľudský život je však osamelý, bojuje len za seba a svoju rodinu. Preto sa tak tragicky skončí. Trvalo mu to celý jeho búrlivý a strastiplný život, kým tesne pred smrťou dospel k tomu veľkému životnému poznaniu: "Jediný človek sa na nič sám nezmôže. Sám už nikto... starého čerta dokáže. Človek sám nijakovsky žit nemože." Takto sám Hemingway vyvrátil ten idividualizmus, ktorý býval jeho častou témou - a nejde tu o individualizmus intelektuála, ale o hlboké, životné a tragickou smrťou vykúpené poznanie prostého, silného a mužného človeka.

Dej románu sa odohráva medzi Floridou a Kubou, teda na miestach, ktoré sú najpevnejšie spojené s Hemingwayovým životom a s jeho poznaním. Nachádzame tu, pochopiteľne niekoľko zmienok o kubánskych "revolúciách" a "revolucionároch".[1]

Referencie upraviť

  1. HEMINGWAY, Ernest: Mať a nemať ; Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1962; strana 191, riadok 1 a nasl.