Román

neveršovaný epický literárny žáner
O príslušníkovi národa pozri Románi.

Román je rozsiahle epické dielo s jednou hlavnou a viacerými vedľajšími postavami. V čase klasicizmu nahradil epos ako najvýraznejšieho reprezentanta epiky.

Vyznačuje sa pružnou kompozíciou, ktorá umožňuje zachytiť rozsiahlu oblasť javov a udalostí, spoločenských vzťahov a psychologických situácií. Od novely a poviedky sa odlišuje tým, že sa dej zložito rozvetvuje a popri hlavnom motíve rozvíja veľa vedľajších motívov a podobne. Obyčajne zobrazuje dlhšie časové rozpätie a široký okruh životných javov a ide teda aj fyzicky o dlhú knihu.

Spojením viacerých románov vznikajú dilógie, trilógie alebo románové cykly (napríklad Balzacov cyklus Ľudská komédia).

Dejiny upraviť

Začiatky románu sú v antických prozaických zábavných rozprávaniach o zložitých osudoch ľudí, ktoré však ešte nemali zvláštny názov.

Termín román pochádza zo stredoveku, kedy sa pojmom „conte roman“ (románske rozprávanie) začali v románsky hovoriacich krajinách označovať literárne diela písané v národnom jazyku (namiesto vtedy bežnej latinčiny). V neskorom stredoveku sa ako román označovali rytierske romány, prípadne aj dvorské romány.

Pôvod skutočného románu je však v poviedkach a novelách vznikajúcich od 14. storočia v Itálii. Tieto sa neskôr začali spájať do jednotného celku - románu. Dôležitým druhom románu bol v 16. a 17. storočí tzv. pikareskný román. Veľmi významnými, „vzorovými“ románmi v dejinách boli ďalej Don Quijote de la Mancha (1605) a Robinson Crusoe.

V 18. stor. vznikajú prvé psychologické romány. V druhej polovici 18. storočia vznikol vývojový román, sentimentálny román, gotický román, filozofický román. Prvý román v slovenčine (René mládenca príhody a skúsenosti) vznikol koncom 18. storočia.

V 19. storočí nastal rozvoj románovej tvorby. Počas romantizmu vznikol historický román a počnúc realizmom sa román stal dominantným žánrom (o. i. vznik žánrov dobrodružný román, fantastický román, vedeckofantastický román, humoristický román, satirický román, román v listoch, didaktický román, tendenčný román). V 20. storočí, najmä k jeho koncu, sa román ako žáner dostal do krízy (nové typy románu, napr. nový román, ale aj odklon od románu). Ak sa román zaoberá problematikou z histórie, nazývame ho historický román.

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Román
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Román