Majster Alexander bol stredoveký staviteľ. V roku 1505 – 1508 staval radnicu v Bardejove. Sčasti jeho dielom je pravdepodobne aj súčasne stavaná radnica v Levoči – dispozičný variant bardejovskej radnice. Prišiel z dielní, v ktorých si osvojil talianske renesančné formy, ale spájal ich ešte do neskorogotickej výrazovej skladby.

majster Alexander
staviteľ
Narodenie15. storočie
Úmrtie16. storočie

Literatúra upraviť

  • J. Popjak, V Džavan, M Serečun, J. Šoltés, Ľ. Jászayová, J. Brejník: Vitajte v regióne Bardejov. Nakladateľ mesto Bardejov v spolupráci so Slovenskou Agentúrou pre cestovný ruch 2003