Mardonios († august 479 pred Kr.) bol perzský aristokrat, veliteľ perzského vojska počas grécko-perzských vojen.

Jeho otcom bol Góbryas, ktorý sa v roku 521 pred Kr. zúčastnil s ďalšími šiestimi perzskými aristokratmi na odstránení Lžismerdisa z trónu. Ten sa po smrti kráľa Kambýsa vyhlásil za nového vládcu Peržanov, ktorí sa nepodrobili jeho vláde a odstránili ho. Na trón sa dostal Dareios I., Hystapsov syn, pochádzal z vedľajšej vetvy rodu Achajmenovcov. Mardonios sa oženil s Artazostoru, dcérou perzského kráľa Dareia I. a stal sa významnou osobou na perzskom dvore.

V roku 492 pred Kr. ho Dareios poveril velením nad perzským vojskom, ktoré ovládlo pobrežie Malej Ázie, ovládol iónske mestá a prenikol cez Hellespont do Európy. Brygovia v Trácii spôsobili Peržanom ťažké straty, Mardonios utrpel zranenie, ale napriek tomu ovládol ostrov Tasos a Macedóniu. Pri polostrove Athos však búrka zničila perzské loďstvo, Mardonios bol odvolaný a vrátil sa do Perzie. Vo velení ho vystriedali Artafernes a Datis.

V roku 480 pred Kr. velil opäť perzskému vojsku (v Perzii už vládol Xerxes I.), zvíťazil v Termopylách a prenikol do stredného Grécka. Spustošil Atény aj ich okolie, ale po porážke pri Salamíne sa stiahol s peším vojskom do Tesálie, kde prezimoval. V nasledujúcom roku podnikol opäť výpravu do stredného Grécka a nemilosrdne dokončil pustošenie Atén - dal zničiť ich chrámy, obydlia obyčajných ľudí, Akropolu. Zúčastnil sa aj v bitke pri Platajách, kde perzské vojsko utrpelo 26. septembra 479 pred Kr. porážku a v boji zahynul aj Mardonios.