O vyvieračke na území Malých Karpát pozri Mariáš (vyvieračka).

Mariáš je zdvihová kartová hra, ktorá sa hrá so sedmovými kartami (v zahraničnej literatúre označované nemecké karty), pochádza z Nemecka. Názov pochádza z francúzskeho slova mariage – svadba. Kombinácia kráľ-horník je vo francúzskych kartách kombináciou kráľ-dáma. Táto kombinácia v tej istej farbe na jednej ruke je v mariáši najvyššie hodnotená.

Varianty hry upraviť

Hrá sa v trojici (pauzovaný vo štvorici, ale pauzujúci hráč nehrá, iba platí alebo inkasuje) pričom dvaja obrancovia hrajú proti hlavnému hráčovi.

 • Lízaný
 • Volený
 • Licitovaný
 • Krížový

Lízaný mariáš hrajú dvaja, krížový mariáš sa hrá v štvorici.

Volený upraviť

Rozdávajúci hráč dá preložiť balíček kariet hráčovi vľavo, hráčovi vpravo (forhond, predák) dá 7 kariet, ktorý si z nich zvolí tromfovú farbu (ak sa mu žiadna nehodí, môže naslepo zvoliť z národa - z nasledujúcich piatich kariet), zvyšok kariet rozdá po 5, takže forhond má spolu 12 kariet (zvolená leží na stole lícom nadol) a zvyšní dvaja po 10. Forhond odloží dve karty do talónu a ponúkne, čo chce hrať: Farba, Malý, Veľký, Sedem a Stosedem. Hráč od neho vpravo ako prvý odsúhlasí ponuku alebo zoberie talón a ponúkne Malý, Veľký, Vyložený malý a Vyložený veľký. Ak súhlasil s ponukou forhonda, rozdávajúci môže odsúhlasiť ponuku alebo zobrať talón a ponúknuť Veľký. To neplatí, ak hráč vpravo hrá Veľký. V ďalšom rozdaní rozdáva hráč po pravici naposledy rozdávajúceho hráča (pokiaľ sa rozdáva a hrá v smere hodinových ručičiek, tak vpravo sa zmení na vľavo). V Čechách sa väčšinou sa rozdáva v smere hodinových ručičiek, na Morave a Slovensku proti smeru hodinových ručičiek.

Druhy hier upraviť

 • Farba: Ak súperi odsúhlasili farbu, hlavný hráč ukáže zvolený tromf a môže navyše zahlásiť Sedmu (zaväzuje sa, že získa posledný štych (kolo hry) tromfovou sedmou) alebo Stovku. Ak si súperi netrúfajú poraziť záväzok, rovno ho vyplatia a vôbec sa nezohráva. Ak si trúfajú, tak ho zavolajú (2 násobok základnej hry), hlavný hráč si môže dať väčší (4x), súperi flek (kontra) (8x), hlavný hráč rekontra (16x). Ak je zvolenou tromfovou farbou červeň, všetky sadzby sa zdvojnásobujú.

Pravidlá zohrávky upraviť

 1. Prvý výnos má hlavný hráč
 2. Farba sa musí priznať a ak má hráč vyššiu kartu, ako najvyššia karta v štichu, musí ju pridať.
 3. Ak nemá kartu vo farbe výnosu a má tromf, musí zahrať tromf.
 4. Ak nemá ani tromf, môže zahrať hocičo.
 5. Ďalší výnos má hráč, ktorý získal posledný štich.

Cieľom hry je získať viac tzv. mastných kariet a prémiových bodov, ako súperi. Mastné karty sú esá a desiatky. Poradie kariet od najvyššej po najnižšiu: Eso, Desať, Kráľ, Horník, Dolník a 9, 8, 7. Každá mastná karta má hodnotu 10 bodov, posledný štich 10 a hlášky 20, hláška v tromfovej farbe 40. Hlášky sú dvojice Kráľ-Horník v jednej farbe na jednej ruke. Ak neboli žiadne hlášky, celkový možný počet získaných bodov je 90, ak boli hlášky, celkový počet bodov je 110 až 190. Ak obrancovia alebo hlavný hráč získa sto bodov, vyplácaná suma sa zdvojnásobuje. Podľa dohody môže ale nemusí každých desať bodov nad 100 zdvojnásobovať vyplácanú sumu.

Malý (Betl) upraviť

Ak hráč ponúkol hru Malý, zaväzuje sa, že nezíska žiadny štich. Ak ponúkol vyložený malý, zaväzuje sa, že uhrá malý, aj keď ukáže všetky svoje karty.

Veľký (Durch) upraviť

Ak hráč ponúkol hru Veľký, zaväzuje sa, že získa všetky štichy. Ak ponúkol vyložený veľký, zaväzuje sa, že uhrá veľký, aj keď ukáže všetky svoje karty.

Pri hrách Malý a Veľký je poradie kariet od Esa po sedmu, teda desiatka je väčšia ako deviatka a menšia ako dolník. Platia tie isté pravidlá zohrávky, ako vo farbe, len nie je žiadna tromfová farba. Súperi môžu dať na Malý a Veľký kontra (2x) a hlavný hráč rekontra (4x).

Sadzby upraviť

Mariáš je hazardnou hrou a hrá sa o peniaze. Základná taxa pri päťdesiathaliernikovom Mariáši bola 50 halierov. V súčasnosti sa hrá najmenej jednocentový mariáš.

Sadzby pri 1 centovom:

 • Ak bola hlásená farba a obrancovia hlavného hráča nezavolali, každý z obrancov zaplatí 1 cent a záväzok sa nezohráva.
 • Ak ho zavolali a prehrali zaplatia 2 centy, ak vyhrali, dostanú po 2 centy.
 • Hlásená sedma je za dva centy, tichá sedma za cent.
 • Nehlásená stovka výhru zdvojnásobuje, hlásená zoštvornásobuje.
 • Malý je za 5 centov
 • Veľký za 10 centov.

Pri viaccentovom mariáši sú sadzby násobkami vyššie uvedených.

Ďalšie varianty hry upraviť

 • Lízaný mariáš (hra pre dvoch hráčov).
 • Licitovaný mariáš: Komplexnejšia a finančne náročnejšia verzia hry, mierne sa blížiaca úrovni hry bridž. Rozdávajúci rozdá po 5 kariet, dve karty dá do talónu a každému rozdá ďalších päť kariet. Forhond automaticky hlási obyčajnú hru, hráč po jeho pravici, ako prvý ponúka vyššiu hru, ak ponúkol vyššiu hru, forhond môže ponúknuť ešte vyššiu, kým jeden z nich nehlási Pas. Ďalší hráč teraz môže ponúknuť ešte vyššiu hru, kým jeden z nich nepovie Pas. Ten kto vylicitoval záväzok si zoberie talón a musí ponúknuť aspoň posledne ponúknutý stupeň hry alebo vyšší. Stupne hier: hra, sedma, drahá sedma, sto, sto a sedma, sto červených, sto a sedma červená, malý, veľký, dve sedmy, dve sedmy a sto, dve sedmy a čevená tromf, dve sedmy, červená tromf a sto.
 • Krížový mariáš: Hra pre štyroch hráčov.

Mariáš ako šport upraviť

V mariáši sa hrávajú aj turnaje. Štartovné pole je rozdelené do trojíc a hrá sa dopredu stanovený čas. Po uplynutí času rozhodca zahlási koniec časového limitu, pričom sa ukončí rozohrané kolo. Víťazi postupujú do ďalšieho kola. Takto sa postupuje až do finále.

Literatúra upraviť

 • Roman Froněk, Petr Urban: Mariáš: pravidla, triky, vtipy. Havlíčkův Brod : Fragment, 2006, ISBN 80-253-0355-1
 • Petr Labohý: Mariáš od A do Z. Praha : Novinář, 1990, ISBN 80-7077-504-1
 • Slavomír Ravik: Mariáš, Praha : Astrosat, 1996, ISBN 80-238-0528-2
 • Tomáš Svoboda a kolektiv: Oficiální pravidla karetních her. Praha : Eminent 2002, ISBN 80-7281-116-9
 • Vladimír Šubrt: Rozjímání o licitovaném mariáši. Praha : Nakladatelství dopravy a spojů (NADAS) 1992, ISBN 80-7030-168-6

Externé odkazy upraviť