Kartová hra

hra, ktorá sa hrá s hracími kartami

Kartová hra je hra, ktorá sa hrá s hracími kartami.

Hráči bridžu

Kartové hry možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

Kartová hra môže byť aj kombináciou týchto kategórií.

Vynášacie kartové hry

upraviť

Každý hráč má na ruke niekoľko kariet a keď je na rade, vynáša jednu alebo viac kariet. Hra končí, keď jeden alebo všetci hráči nemajú v ruke ani jednu kartu.

Zdvihové hry

upraviť

Účelom je získať buď čo najväčší počet zdvihov, najmenší počet zdvihov alebo dopredu deklarovaný počet zdvihov, všetky zdvihy, žiadne zdvihy, alebo v zdvihoch získať nejaké špeciálne karty napr. v mariáši esá, desiatky a posledný zdvih, v sedme esá a desiatky, v lóre nezískať srdcia a zeleného a žaludného výšnika...

Vymieňacie kartové hry

upraviť

Každý hráč má na ruke niekoľko kariet a keď je na rade, vymieňa si kartu alebo karty s iným hráčom alebo berie karty z kôpky s kartami lícom nadol alebo nahor. Účelom hry je zozbierať určitú kolekciu kariet.

Porovnávacie kartové hry

upraviť

V porovnávacích hrách sa po skončení hry porovnajú karty jednotlivých hráčov navzájom alebo jednotlivých hráčov s kartami bankára a vyhráva ten, kto má podľa pravidiel hodnotnejšie karty.

Pasiansy sú väčšinou hry pre jedného hráča, ale existujú i pasiansy pre dvoch, či viacerých hráčov. V pasiansoch väčšinou ide o odstránenie všetkých kariet z hracej plochy podľa stanovených pravidiel. Za druh pasiansu možno pokladať i hru mahjong.

Iné kartové hry

upraviť

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • Card Games (en) - podrobná stránka s popisom niekoľkých stoviek druhov kartových hier.