Whist je klasická kartová hra, patrí medzi zdvihové kartové hry, ktorá sa začala hrať v 18. storočí, vyvinula sa z hry Ruff and Honours.

Whist (kartová hra)
Druh Zdvihy
Hráči 4
Deck 52
Cards Francúzske karty
Hierarchia kariet
(zhora nadol)
A K Q J 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Pôvod Anglicko
Podobné hry Bridž
Náhoda Veľká

Hoci má hra veľmi jednoduché pravidlá, hra je náročná, ak ju chcete hrať dobre. Kým nevznikol bridž, ktorý z whistu prevzal niektoré princípy, bola to najpopulárnejšia hra medzi serióznymi hráčmi kariet.

Verzie whistu a z neho odvodených hier

upraviť
 • Bid whist (licitovaný whist)
 • Boston
 • Call-ace whist
 • Call the Ten
 • Colour Whist
 • Nemecký whist
 • Srdcia a Spades
 • Izraelský whist
 • Knokaut Whist
 • Minnesota Whist
 • Oh Well
 • Rumunský whist
 • Sólo whist
 • Tarneeb
 • Trojručný whist

Pravidlá whistu

upraviť

Používa sa štandardný balíček 52 francúzskych kariet bez žolíkov. Karty sú hierachizované od A po 2. Whist hrajú štyria hráči, pričom hráči sediaci oproti sebe sú partneri. Pred samotnou hrou si hráči vytiahnu po jednej karte, hráči s dvoma najvyššími kartami vytvoria jednu dvojicu a s dvoma najnižšími druhú dvojicu. Hráči počas hry nesmú komentovať či dostali dobré alebo zlé karty.

Miešanie a rozdávanie

upraviť

Kým rozdávajúci rozdáva, jeho partner mieša druhý balíček kariet, kvôli urýchleniu hry. Rozdáva sa po jednej karte, kým sa nerozdajú všetky, karty sa rozdávajú lícom nadol, s výnimkou poslednej karty, ktorú si rozdávajúci dá sám sebe a túto kartu otočí. Farba tejto poslednej karty je tromfová. Po rozdaní všetkých kariet má každý hráč 13 kariet. V nasledujúcom rozdaní rozdáva hráč po ľavici rozdávajúceho.

Zohrávka

upraviť

Hráč po ľavici rozdávajúceho vynáša kartu do prvého zdvihu. Do zdvihu pridávajú hráči v smere hodinových ručičiek. Hráči musia ctiť farbu – to znamená, ak majú kartu vo farbe prvej karty zdvihu musia ju zahrať. Ak takúto kartu nemajú, môže pridať ľubovoľnú kartu. Pokiaľ táto karta je tromfom, získa zdvih hráč, ktorý priložil najvyšší tromf. Pokiaľ nikto nezahral tromf, zdvih získava ten hráč, ktorý priložil najvyššiu kartu vo farbe prvej karty zdvihu. Hráč ktorý získal zdvih, vynáša do ďalšieho zdvihu. Takto to pokračuje, kým nie sú zahraté všetky karty, teda dohromady sa rozdelí 13 zdvihov.

Pár ktorý získa viac zdvihov získa za každý zdvih okrem prvých šiestich zdvihov jeden bod. Hrá sa kým jeden pár nezíska 5 bodov, v niektorýh variantoch 7 alebo 9 bodov. Do ďalšej hry sa hráči prestriedajú a takto hrajú, kým nehral každý s každým.

V niektorých variantoch whistu sa okrem bodov za zdvihy osobitne boduje vlastnenie štyroch najvyšších kariet v tromfovej farbe (AKQJ). Ak pár má tri najvyššie honéry, získa navyše 2 body, ak má všetky štyri honéry, získa navyše 4 body. Najprv sa rátajú body za zdvihy a body za honéry sa rátajú až potom. Bod za honéry nemôže byť posledným bodom potrebným pre získanie celkovej výhry. Ak sa hrá napr. do 9 a pred hrou mal pár 4 body a získal 2 body za zdvihy a 4 body za honéry, získa miesto 6 bodov iba 4 body.

Základné whistové techniky

upraviť
 • Do prvého zdvihu je obvykle najlepšie vyniesť z najdlhšej farby. Aj výnos zo singla môže byť dobrým štartom.
 • Je dobré zo sekvencie honérov vynášať K, ak hráč vynesie eso tak jeho spoluhráč potom vie že nemá kráľa.
 • Na druhom mieste je obvykle dobré pridať malú kartu.
 • Na treťom mieste je obykle najlepšie pridať najvyššiu kartu, keď však máme sekvenciu kariet (napr. QJ10) z tejto sekvencie najnižšiu. Takto spoluhráč vie, že môžeme mať aj QJ, ale ak by sme dali Q, myslel by si, že J10 nemáme.
 • Odhodenie karty vo farbe, ktorú už nemáme možno použiť na markovanie.

Terminológia whistu

upraviť

Whist používa podobné termíny ako bridž. Pozri článok bridžová terminológia.

Externé odkazy

upraviť